№ 73 (2019)

DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.73

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ PDF
V. HRYHORENKO, L. PAKHOMOVA, N. SHEVCHENKO 3-10
РЕЗЕРВИ ПІДНЕСЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
M. LUTFULLIN 11-17
КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ PDF
Yu. STEZHKO 18-23
ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УЧНІВ ТЕХНІЧНОМУ МОДЕЛЮВАННЮ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
O. KOZYROD 24-30
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ PDF
M. PRYLUTSKYI 31-35
ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ PDF
N. NAHORNA 36-42

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЗДОРОВ’Ю PDF
I. KADENKO, O. PALCHYK, O. DEKHTIARIOVA, L. BAKHMAT 43-49
ФОРМУВАННЯ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ PDF
N. PUSEPLINA 50-53
ТЕХНОЛОГІЯ «ПЕРЕВЕРНУТОГО» КЛАСУ В КУРСІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВЖИТКУ (НА ПРИКЛАДІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) PDF
S. VASHCHENKO, M. MOROZ 54-60
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КОНТЕКСТНОГО ПІДХОДУ PDF
L. DOVHOPOLA 61-66
РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВО ОРІЄНТОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗВО УКРАЇНИ PDF
Y. HONCHAROVA 67-71
ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗВО PDF
L. ZELENSKA, R. ZELENSKYI 72-77
ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО ЦИКЛУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
O. POLONSKYI 78-82
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
M. KONONOVA 83-87
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ У СИСТЕМІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КОЛЕДЖУ PDF
H. KOZACHENKO 88-93

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ

РОЗВИТОК ІДЕЇ ПОЛІТЕХНІЗМУ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ PDF
L. SEMENOVSKA 94-100
БЛАГОДІЙНІСТЬ ЖІНОК В ОСВІТІ УКРАЇНИ ЯК ВИМОГА ЧАСУ PDF
O. ILCHENKO 101-109
ВАРІАТИВНІСТЬ ЗМІСТУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРАКТИЦІ СТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОГРАМ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (1980 РР. − ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) PDF (English)
S. SAYAPINA 110-115
СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УСТАНОВ ДЛЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТА БЕЗДОГЛЯДНИХ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ (20 – 30-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
V. FAZAN 116-121
ПЕРЕОЦІНКА ПОГЛЯДІВ НА СИСТЕМУ МОНАСТИРСЬКОГО ВИХОВАННЯ ІV-VІ СТОЛІТЬ У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (20-ТІ РР. ХХ СТ. – 1991 Р.) PDF
V. MIROSHNYCHENKO, O. KOLESNYK 122-128
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА PDF
L. PETRENKO 129-135
ПОЛОНІЗАЦІЙНІ ВИТОКИ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ВОЛИНІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ) PDF
M. CHUMAK 136-140
ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСВІДУ МУЗИЧНО-ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Z. OMELIANENKO 141-145
НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ПРОФЕСОРА ВІКТОРА СИДОРЕНКА В ГАЛУЗІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
P. ARTIUSHENKO 146-149
ВПЛИВ, РОЛЬ ТА ВЗАЄМОДІЯ ОСВІТИ ТА ЦЕРКВИ PDF
V. SHAFRANOVSKY 150-154
РОЛЬ ЛЕКЦІЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ П. К. ЗАГАЙКА PDF
V. OPANASENKO 155-157