НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ ЯК РІЗНОВИД РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 2011-2017 PP.)

Автор(и)

  • S. SHEVCHENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.77.239310

Ключові слова:

навчально-реабілітаційні центри (НРЦ), діти з особливими потребами, шкільна освіта, комплексні реабілітаційні заходи, розвиток, корекція порушень

Анотація

У статті представлено результати аналізу історико-педагогічної літератури та нормативно-правових докумен тів у галузі освіти історичні передумови відкриття навчально-реабілітаційних центрів (НРЦ). З’ясовано їх особливості діяльності у контексті актуальних підходів шкільної освіти для дітей з особливими потребами. Обґрунтовано актуальність проблеми розвитку навчально-реабілітаційних центрів які зумовлені освітніми потребами, складними порушеннями розвитку дітей з особливими потребами, діяльність якого передбачає здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію їх порушень. До основних завдань різних типів НРЦ належали: забезпечення права дітей із складними вадами розвитку на здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку; забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією; формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії; забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку; надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда; надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей-інвалідів, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного та реабілітаційного процесу.
Визначено, що теоретичні основи створення навчально-реабілітаційних центрів передбачали різнотипність та універсальність. Їх особлива роль полягала у забезпеченні інноваційного розвитку вітчизняної реабілітаційної педагогіки що і було найкращим забезпеченням у навчально-виховному розвитку (корекції порушень мовлення тощо) у дітей з особливими потребами. Доведено, що їх особливості умов виховання, навчання, утримання дітей в навчально-реабілітаційних центрах визначалися гнучкою системою навчальної, виховної та корекційно-реабілітаційної роботи; створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та психічного розвитку, формування мовлення та інших психічних процесів, поліпшення стану здоров’я з урахуванням характеру порушення розвитку; здійсненням індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та реабілітації дітей із складними вадами розвитку відповідно до особливостей навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням характеру порушення розвитку.

Посилання

Lytovchenko, S. (2017). Navchalno-reabilitatsiinyi tsentr yak suchasna forma orhanizatsii osvity ditei z porushenniamy slukhu [Educational and rehabilitation center as a modern form of education of children with hearing impairments]. A special child: education and upbringing, 1, 78-85 [in Ukrainian].

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [The Ministry of Education and Science of Ukraine]. (2021). Retrived from: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami [in Ukrainian].

Polozhennia pro navchalnoreabilitatsiinyi tsentr [Regulations on the training and rehabilitation center] No. 920. (2012). Retrived from https://studfile.net/preview/5242153/page:26/#52 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro spetsialnu zahalnoosvitniu shkolu (shkoluinternat) dlia ditei, yaki potrebuiut korektsii fizychnoho ta (abo) rozumovoho rozvytku [About the statement of the Situation on special comprehensive school (boarding school) for children who need correction of physical and (or) mental development] No. 964. (2000). Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-08#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-28

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ