ВИКОРИСТАННЯ КНИГИ У ПОЗАУРОЧНОМУ ВИХОВАННІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПОТРЕБИ В САМООСВІТІ

Автор(и)

  • M. POLYAKOVA-LAGODA
  • O. RUTKOVSKA
  • V. TSINA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.77.239275

Ключові слова:

потреби, самоосвіта, робота з книгою, позаурочна робота

Анотація

У статті розглядається проблема поліпшення стану самоосвітньої діяльності учнів основної школи в умовах обмеження урочних форм організації вивчення шкільних предметів. Метою статті є обґрунтування цілісного підходу до виховання в учнівської молоді потреби в самоосвітній діяльності з книгою під час вивчення окремих тем та розділів шкільних предметів. Аналізуються види самостійної роботи учнів із книгою за ознаками кількості навчальних посібників (одно- і багатопосібникові), результатами письмового їх опрацювання (план, тези, цитування, нотатки, конспект, рецензія, анотація, реферат). Пропонується випереджаючий характер позаурочної роботи з книгою по відношенню до вивчення тем на уроках. Розкриваються особливості формування в учнів умінь знаходити і опрацьовувати книги з навчальних предметів: прийоми попереднього ознайомлення з текстом, правила читання книги, закономірності запам’ятовування її змісту. Визначені засоби визначення глибини та стійкості вияву потреби учнів у самоосвітній діяльності з книгою (спостереження за навчальною діяльністю школярів, бесіди з ними, батьками та педагогами, аналіз бібліотечних формулярів учнів). Аналізуються рівні пізнавальної самоосвітньої діяльності учнів із книгою та норми часу на їхнє виконання учнями: відтворюючі, реконструктивно-варіативні, евристичні та творчі (пошукові) самостійні роботи. Методом експертних оцінок встановлені затрати часу на самоосвітні види робіт із книгою різного рівня пізнавальної самостійності учнів. Спостереження за самостійною роботою учнів із книгою, анкетні опитування, самофотографування та хронометраж сприяли визначенню фактичних затрат учнями часу на виконання навчальних завдань за літературними джерелами. Експериментально встановлені усереднені норми витрат часу на виконання учнями різних виді самоосвітньої діяльності з книгою: читання основної та додаткової літератури, конспектування, використання літературних джерел для виконання творчих завдань.

Посилання

Bessarab, A. O. (2016). Sotsialnokomunikatsiini tekhnolohii formuvannia interesu do chytannia ukrainskoi knyhy [Social and communication technologies of interest formation in reading Ukrainian books]. Zaporizhzhia: KPU [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity [State standard of basic secondary education]. No. 898. (2020). Retrived from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 [in Ukrainian].

Kholodnaia, M. O. (2002). Psikhologiia intellekta: paradoksy issledovaniia [The psychology of intelligence: paradoxes of research]. Sankt-Peterburg:

Piter [in Russian].

Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian school: conceptual principles of secondary school reform].

(2016). Retrived from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Pidkasistyi, P. I. (1980). Samostoiatelnaia poznavatelnaia deiatelnost shkolnikov v obuchenii: teoretikoeksperimentalnoe issledovanie [Independent cognitive activity of schoolchildren in teaching: theoretical and experimental research]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Piskunov, M. U. (1982). Organizatciia uchebnogo truda studentov [Organization of educational work of students]. Minsk: BGU [in Russian].

Pro zatverdzhennia typovoi osvitnoi prohramy dlia 5-9 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity [About the statement of the standard educational program for 5-9 classes of establishments of general secondary education]. No. 235. (2021). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/prozatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-dlya-5-9-klasiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti [in Ukrainian].

Rutkovska, O. (2020). Planuvannia y orhanizatsiia samostiinoi pozaurochnoi roboty shkoliariv iz trudovoho navchannia [Planning and organization of independent extracurricular work of schoolchildren on labor training]. High school, 7/8 (193), 94-102 [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Vybrani tvory [Selected works] (Vol. 3 : Sertse viddaiu ditiam. Narodzhennia hromadianyna. Lysty do syna [I give my heart to children. Birth of a citizen. Letters to the son]. Kyiv: Rad. Shkola [in Ukrainian].

Zasiekina, T. M. (2020). Osoblyvosti rozroblennia pidruchnykiv dlia pryrodoznavchoho kursu adaptatsiinoho tsyklu bazovoi osvity v konteksti reformy NUSh [Features of textbook development for the natural science course of the adaptation cycle of basic education in the context of NUSh reform].

Problems of a Modern Textbook, 48-50. Retrived from https://lib.iitta.gov.ua/721900/1/Zasekina_PSP_MATERIALI_2020.pdf [in Ukrainian].

Zasiekina, T. M., & Tyshkovets, M. D. (2019). Formuvannia kliuchovykh kompetentnostei zasobamy pidruchnyka [Forming key competencies by means of a textbook]. Problems of a Modern Textbook, 22, 86-96 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-28

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ