СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ТА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Автор(и)

  • Natalia Sayko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2018.71.177094

Ключові слова:

соціальна реабілітація, соціалізація, процес, опора на сильні сторони особистості, задоволеність життям, категорія «щастя»

Анотація

У статті проаналізовано наукові підходи щодо поняття «соціальна реабілітація», визначено особливості організації процесу соціальної реабілітації, конкретизовано його мету та виділено закономірності реалізації соціально-реабілітаційних завдань. Охарактеризовано метод соціальної роботи – опора на сильні сторони особистості як базисний у соціально-реабілітаційному процесі.

Посилання

Vasianovych H. P. Pedahohichna etyka : navch. posib. Kyiv : Akademvydav, 2011. 256 s.

Dikova-Favorska O. M. Sotsiolohichnakontseptualizatsiia osvity osib z funktsionalnymy obmezhenniamy zdorov’ia : avtoref. dys. … d-ra sotsiol. nauk : spets. 22.00.04 «Spetsialni ta haluzevi sotsiolohii». Zaporizhzhia, 2009. 40 s.

Klymenko D. I. Medyko-sotsialna ekspertyza pry vestybuliarnii dysfunktsii, reabilitatsiia, readaptatsiia i reintehratsiia invalidiv v suspilstvo : dys. … d-ra med. nauk : 14.01.19. K., 2004. 401 s.

Klushina N. P., Klishch S. S. Model' deyatel'nosti territorial'nogo tsentra sotsial'noi pomoshchi sem'e i detyam po sotsial'noi reabilitatsii podrostkov s deviantnym povedeniem. Vestnik SevKavGTU. Ser.: Gumanitarnye nauki. 2001. Vyp. 6. S. 39–44.

Kravchenko R. I. Sotsialna reabilitatsiia invalidiv z rozumovoiu vidstalistiu: sotsialno-pobutovyi pa- tronazh : navch.-metod. posibnyk. K. : Mart, 2007. 129 s.

Lukashevych M. P., Semyhina T. V. Sotsiolohiia sotsialnoi roboty. Psykholohiia i suspilstvo. 2014. No. 1. S. 107–149.

Moiseiuk N. Ye. Pedahohika : navch. posib. Vinnytsia : Universam-Vinnytsia, 1998. 348 s.

Nesterova G. F., Aster I. V. Tekhnologiya i metodika sotsial'noi raboty. Sankt-Peterburg, 2006. 168 s.

Pavlovs'kii A. P. Sotsial'naya rabota s podrostkami s oporoi na sil'nye storonni : prakt. posob. Kiїv, 2015. 108 s.

Popov S. N. Fizicheskaya reabilitatsiya : uchebn. dlya stud. vyssh. uch. zaved. obuchayushchikhsya po Gos. obrazovat. standartu 022500 «Fizicheskaya kul'tura dlya lits s otkloneniyami v sostoyanii zdorov'ya» (Adaptivnaya fizicheskaya kul'tura) / pod obshchei red. S. N. Popova. Izd. 3-e. Rostov n/Donu : Feniks, 2005. 608 s.

Tiuplia A. T., Ivanova I. B. Sotsialna robota: teoriia i praktyka : navch. posib. Kyiv : Znannia, 2008. 574 s.

Khrustalev S. A., Gil'd S. A., Bobrova L. I. Metodika i praktika sotsial'no-psikhologicheskoi reabilitatsii nezryachikh : ucheb. posob. Moskva : VOS., 1986. 66 s.

Shevtsov A. H. Suchasni problemy osvity i profesiinoi reabilitatsii liudei z vadamy zdorov’ia. K. : Sotsinform, 2004. 200 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ