CАМООСВІТА ШКОЛЯРІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УСУНЕННЯ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • Mykola Stepanenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2018.71.177080

Ключові слова:

самоосвіта, навчальні перевантаження, мотиви учіння, виховання любові до книги, самостійне читання учнів, літературні бесіди

Анотація

У статті розкрито провідне значення самоосвіти у творчості видатних учених, письменників, діячів мистецтва, потреба й можливості використання самоосвіти школярів як важливого чинника долання навчальних перевантажень; вирізнено першочергові завдання вчителів у подоланні труднощів, пов’язаних з організацією самостійного читання учнів.

Посилання

Aleksiuk A. M., Pomahaiba V. I. Zakonomirnosti, pryntsypy i pravyla navchannia. Pedahohika / za red. M. D. Yarmachenka. K. : Vyshcha shk., 1986. S. 138–160.

Bespal'ko V. P. Mozhno li kupit' innovatsii? Pedagogika. 2010. No. 7. S. 30–36.

Bespal'ko V. P. Teoriya uchebnika: didakticheskii aspekt. M. : Pedagogika, 1988. 160 s.

Danilov M. A., Esipov B. P. Didaktika. M. : Izd-vo APN RSFSR, 1957. 519 s.

Disterveg A. Rukovodstvo k obrazovaniyu nemetskikh uchitelei. Khrestomatiya po istorii zarubezhnoi pedagogiki / sost. A. I. Piskunov. M. : Prosveshchenie, 1971. S. 385–444.

Ivanikhin V. V. Pochemu u Il'ina chitayut vse. M. : Prosveshchenie, 1990. 158 s.

Komenskii Ya. A. Izbrannye pedagogicheskie sochineniya : v 2-kh t. T. 1. M. : Pedagogika, 1982. 656 s.

Lutfullin V. S. Teoretyko-metodychni zasady usunennia navchalnykh perevantazhen uchniv. Poltava : Shevchenko R. V., 2011. 336 s.

Pirogov N. I. Izbrannye pedagogicheskie sochineniya. M. : Izd-vo APN RSFSR, 1953. 752 s.

Soroka-Rosinskii V. N. Pedagogicheskie sochineniya. M. : Pedagogika, 1991. 240 s.

Cukhomlynskyi V. O. Vybr. tvory : u 5-ty t. T. 4. K. : Rad. shkola, 1977.640 s.

Franko I. Ya. Tvory : u 20-ty t. T. 4.K. : Derzhlitvydav, 1950. 541 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ