ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОТИПОЖЕЖНА ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА ТЕХНІКА»

Автор(и)

  • S. VYNOHRADOV

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.82.295113

Ключові слова:

протипожежна техніка, якість викладання, система оцінювання, опитування

Анотація

Ця стаття спрямована на проведення всебічного аналізу навчального курсу «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка», що викла- дається на 4 курсі (7 семестрі) в Національному університеті цивільного захисту України. Курс призначений для здобувачів, що навчаються за спеціальностями «Пожежна безпека», освітньо-професійними програмами «Пожежна безпека» та «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи». Дисципліна складає 3 кредити ЄКТС та має обсяг 40 аудиторних годин, включаючи 14 годин лекцій та 26 годин практичних занять. Курс охоплює широкий спектр тем, у тому числі: експлуатація протипожежної техніки, технічне обслуговування автомобілів, безпека дорожнього руху, а також питання експлуатації пожежно-технічного оснащення. Анонімне опитування курсантів, що навчаються офлайн, у якому взяли участь 97 респондентів зі загальної кількості 105, включало оцінку таких параметрів, як корисність курсу для подальшої служби, відповідність кількості аудиторних годин, логічність структури курсу, якість викладання, доступність викладача для консультацій, ефективність системи оцінювання тощо. Результати опитування вказують на високу оцінку корисності курсу для майбутньої служби в підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), яку виразили 79,4% учасників. Однак, виділено проблеми щодо доступності викладача для консультацій та нестабільності системи тестування OpenTEST 2.3.0, яка призве- ла до труднощів під час проведення оцінювання знань студентів. Отримані результати свідчать про необхідність акцентування уваги на практичній складовій навчання, удосконаленні матеріально-технічної бази для засвоєння предмету та зміні у системі оцінювання. Респонденти також висловили пропозиції щодо збільшення кількості практичних занять та вдосконалення системи оцінювання знань. Основний висновок дослідження полягає в підкресленні важливості удо- сконалення навчального процесу на основі здобутих думок студентської аудито рії для підвищення ефективності викладання курсу «Протипожежна та аварійно- рятувальна техніка».

Посилання

Kachurivskyi, V., & Kachurivska, H. (2016). Zastosuvannia Google Forms dlia monitorynhu navchalnykh dosiahnen studentiv [Application of Google Forms for monitoring the educational achievements of students]. In Informatsiini tekhnolohii ta Internet u navchalnomu protsesi ta naukovykh doslidzhenniakh [Information technologies and the Internet in the educational process and scientific research] (pp. 182-184). Vinnytsia [in Ukrainian].

Kyrylov, M. A., Trofimuk-Kyrylova, T. M., & Chybyrak, S. V. (2018). Komp’iuterne testuvannia u systemi OpenTEST 2 yak forma otsiniuvannia znan ta vmin studentiv spetsialnosti «Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava» [Computer testing in the OpenTEST 2 system as a form of assessing the knowledge and skills of students majoring in "Information, library and archival affairs"]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technologies and teaching aids], 64(2), 138-151 [in Ukrainian].

Mykolaivskyi derzhavnyi universytet imeni V. O. Sukhomlynskoho. Zvit opytuvannia schodo yakosti vykladannia [Mykolaiv State University named after V. O. Sukhomlynskyi. Teaching Quality Survey Report] (2 semestr 2020-2021). Retrieved from https://mdu.in.ua/Dokumenty/jakist-osvity/monitoring/zvit_opit_ shhodo_jakosti_vikladanja_2sem-2020-2021.pdf [in Ukrainian].

Natsionalnyi universytet tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Systema zabezpechennia yakosti osvity [National University of Civil Defense of Ukraine. Education quality assurance system]. Retrieved from https://nuczu.edu.ua/ukr/osvita/systema-zabezpechennia-iakosti-osvity [in Ukrainian].

Natsionalnyi universytet tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Systema zabezpechennia yakosti osvity [National University of Civil Defense of Ukraine. Education quality assurance system]. Retrieved from https://nuczu.edu.ua/ukr/osvita/systema-zabezpechennia-iakosti-.osvity?view=article&id= 3624&catid=96 [in Ukrainian].

Natsionalnyi universytet farmatsii. Infodovidka: Otsinka studentamy yakosti vykladannia dystsyplin [National University of Pharmacy. Information reference: Assessment by students of the quality of teaching disciplines]. (2020). Retrieved from https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/2.-%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B4%D0% BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%8F%D0% BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D 0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD.Pdf [in Ukrainian].

Natsionalnyi universytet «Kyievo-Mohylianska akademiia». Zvit pro opytuvannia schodo yakosti vykladannia navchalnykh dystsyplin [National University "Kyiv-Mohyla Academy". Report on the survey on the quality of teaching of academic disciplines]. Retrieved from https://www.ukma.edu.ua/index. php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/doc_download/569-zvit-pro-opytuvannia-shchodo-iakosti- vykladannia-navchalnykh-dystsyplin-naukma [in Ukrainian].

Nekhreshcheniuk, V. P., & Konstantinenko, L. A. (2019). Google-formy yak zasib kontroliu biolohichnykh znan v zakladakh serednoi osvity [Google forms as a means of controlling biological knowledge in secondary education institutions]. Biolohichni doslidzhennia–2019 [Biological research–2019], 418-419. [in Ukrainian].

Shtempel, O. (2021). Mozhlyvosti Google Forms dlia zaprovadzhennia v osvitnii protses [Possibilities of Google forms for implementation in the educational process]. In Pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizyky, khimii, biolohii ta pryrodnykh nauk v konteksti vymoh Novoi ukrainskoi shkoly [Training of future teachers of physics, chemistry, biology and natural sciences in the context of the requirements of the New Ukrainian School]: materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 205-209). Ternopil [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ