СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОГО КОМПОНЕНТУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ

Автор(и)

  • O. SOHOKON
  • O. DONETS
  • S. NOVIK

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.82.295100

Ключові слова:

інноваційний розвиток, стратегія, практичний компонент, фахівець фізичної культури

Анотація

У поданій статті розглянуті стратегії інноваційного розвитку практичного компоненту освітніх програм в навчальних закладах фізкультурного профілю. Науково-педагогічні працівники у своїй практичній діяльності повинні застосовувати інноваційні продукти – новітні технології, які істотно поліпшують якість навчання, зокрема у випадку проведення дистанційних навчальних курсів чи контролю знань студентів. Уважаємо, що використання інформаційно- комунікаційних технологій навчання та оцінювання знань студентів створює основу інформаційного забезпечення якості освіти та є важливим аспектом реформування системи освіти в Україні, стратегічним пріоритетним напрямом інноваційної діяльності.
На нашу думку, для вчителя фізичної культури готового до практичної діяльності із залученням інноваційних засобів навчання повинні бути сформовані наступні елементи:
1) розуміння змісту, структури, завдань освітнього процесу, існуючих навчально-виховних проблем школи;
2) мати чітку, громадянську та соціальну позицію;
3) уміння по-сучасному, якісно організовувати мету, визначати завдання уроку, знаходити правильні рішення та успішно досягати результатів;
4) залучити особистісно орієнтований підхід для розвитку фізичних здібностей кожної дитини згідно з її можливостями;
5) налаштованість на успішну, якісну роботу, здатність нестандартно мислити, користуватися сучасними освітніми технологіями, засобами інноваційного навчально-виховного процесу;
6) усебічний розвиток особистості майбутнього фахівця фізичної культури.
Нами визначені показники готовності вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності:
1) ґрунтовне володіння теоретичною базою про новітні освітні технології, знання новаторських методик роботи;
2) усвідомлення потреби у запровадженні педагогічних інновацій у власній педагогічній практиці;
3) налаштованість на експериментальну діяльність, бажання створення власних творчих завдань, методик та втілення їх у навчальний процес;
4) готовність до подолання труднощів, пов’язаних зі змістом та організацією інноваційної діяльності;
5) оволодіння практичними навичками освоєння педагогічних інновацій та виявлення бажання постійно вдосконалюватись та розробляти авторські методики роботи.
У поданій статті розроблені стратегії інноваційного розвитку практичного компоненту освітніх програм при підготовці конкурентоспроможного фахівця фізичної культури, у якого сформована готовність до творчої педагогічної, наукової, самоосвітньої, інноваційної діяльності.
Ми розробили рекомендації, щодо покращення змісту професійно-практичного компоненту освітніх програм фізкультурного профілю у ЗВО:
1. Підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої освіти з дотриманням міжпредметної інтеграції дисциплін природничого та професійно-практичного напрямків, набуття навиків дотримання здорового способу життя і вміння їх передавати іншим.
2. Збільшення кредитів освітніх програм при вивченні дисципліни “Англійська мова” та введення англійськомовного викладання дисциплін спортивного профілю.
3. Інтеграція традиційних форм, методів і засобів проведення дисциплін спортивного напрямку до інноваційних, що сприятиме підвищенню інтенсивності й результативності навчального процесу та активізує фізкультурно-оздоровчу діяльность у позанавчальний час.
4. Приведення у відповідність викладання змісту дисциплін спортивного напрямку до сучасних досягнень теорії і методики фізичного виховання, європейської фізкультурно-оздоровчої освіти та актуальних потреб розвитку особистості.
5. Введення дисципліни “Спортивний менеджмент” при підготовці фахівців фізичної культури.
6. Урізноманітнення форм, методів і засобів проведення лекційних і практичних занять та систематичне залучення здобувачів вищої освіти до фізкультурно-оздоровчих заходів.
7. Дотримання принципів індивідуалізації та диференціації фізичних навантажень, посилення мотивації та інтересу до систематичних занять фізичними вправами, реалізація особистісно орієнтованого підходу.
8. Залучення здобувачів вищої освіти до самостійних занять фізичним вихованням та спортом, тренування у спортивних секціях, що сприятиме розширенню оздоровчого потенціалу та вихованню здорової нації.
Вважаємо, що професійна готовність майбутнього вчителя в умовах закладу вищої освіти відповідатиме сучасному рівню, тільки тоді, коли будуть взаємодоповнювальними зміст, форми і методи природничої, фахової, організаційно-методичної, психолого-педагогічної підготовки, відбуватиметься взаємозв’язок професійно-практичної з науково-дослідною діяльністю здобувачів вищої освіти, що надасть можливість реалізувати завдання сучасної інноваційної освіти.

Посилання

Babich, V. I. (2004). Kultura zdorovia yak skladova chastyna profesiinoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv osvitnoi haluzi «Fizychna kultura i zdorovia» [Health culture as an integral part of professional training of future teachers in the field of education “Physical culture and health”]. Pedahohika, psykholohiia ta med.-biol. probl. fiz. vykhovannia i sportu [Pedagogy, psychology and medical-biol. problem physical education and sports], 1, 134-139 [in Ukrainian].

Bystrova, Yu. V. 9 (2015). Innovatsiini metody navchannia u vyshchii shkoli Ukrainy [Innovative methods of learning in the higher school of Ukraine]. Pravo ta innovatsiine suspilstvo [Law and innovative society], 1, 27-33 [in Ukrainian].

Boychuk, Yu. D., & Boyarska-Khomenko, A. V. (2021). Dosvid innovatsii zahalno-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv [Experience of innovations in general pedagogical training of future teachers]. Dydaktyka [Didactics], 3, 37-43 [in Ukrainian].

Kachan, O. A. (2017). Uprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii u fizkulturno-ozdorovchu ta sportyvnu diialnist zakladiv osvity [Implementation of innovative technologies in physical culture and health and sports activities of educational institutions]: educational and methodological manual. Sloviansk: Vytoky [in Ukrainian].

Rybalko, L. M. (Ed.). (2019). Zdoroviazberezhuvalni tekhnolohii v osvitnomu seredovyshchi [Health-saving technologies in the educational environment]: collective monograph. Ternopil [in Ukrainian].

Maksymchuk, I. (2016). Eksperymentalna perevirka modeli rozvytku pedahohichnoi maisternosti maibutnoho vchytelia fizychnoi kultury [Experimental verification of the model of the development of pedagogical skills of the future teacher of physical culture]. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii [Physical culture, sport and health of the nation], 1, 117-123 [in Ukrainian].

Ohienko, O. I. (2014). Formuvannia hotovnosti do innovatsiinoi diialnosti yak vazhlyva skladova profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia [Formation of readiness for innovative activity as an important component of professional training of the future teacher]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 7 (33), 154-162 [in Ukrainian].

Suchasnyi pedahoh [Modern teacher] (2020): collection. of science monograph (Vol. 2). Dnipro: Accent PP [in Ukrainian].

School, O. M. (2014) Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii v protsesi navchannia studentiv ta orhanizatsii zmahan z riznykh vydiv sportu [The use of innovative technologies in the process of teaching students and organizing competitions in various sports]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], 3 (1), 59-63 [in Ukrainian].

Zaitseva, Yu. V., & Novik, S. M. (2018). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do profesiinoi diialnosti [Prepar of future physical education teachers for professional activity]. In O. O. Momot, V. Taranenko, Yu. V. Zaitseva (E Suchasni tendentsii fizychnoho vykhovannia i sportu [Moderntrends in physical education and sports]: materials o regional. science and method seminar (pp. 12-15). Poltava [in Ukrainian].

Zaitseva, Yu. V., Taranenko, I. V., & Kornosenko, O. K. (2020). Intehratsiia navchalnoi i profesiinoi diialnosti maibutnikh uch fizychnoi kultury v protsesi fakhovoi pidhotovky [Integration of educational and professional activities of future phy education teachers in the process of professional training]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], 75/76, 5 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ