ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЯК ПРОБЛЕМА НАУК ПРО ОСВІТУ

Автор(и)

  • O. ILCHENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.82.295099

Ключові слова:

майбутній офіцер, компетентнісній підхід, військово- професійна підготовка, військово-професійна компетентність, військово-професійна культура, військово-технічна культура

Анотація

Стаття визначає важливість компетентнісного підходу у військовій освіті та вказує на необхідність удосконалення сучасних методів та підходів для досягнення вищого рівня підготовки військових фахівців. Аналіз якості підготовки випускників військових закладів вищої освіти вказує на недоліки діючої освітньої моделі, спрямованої на засвоєння конкретного обсягу інформації, і не гарантує досягнення основної мети вищої військової освіти - підготовки компетентних військових фахівців. Структура військово-професійної компетентності офіцера включає знання, вміння та навички професійної діяльності, а також мотиви, інтереси, потреби та особистісні якості, які визначають спрямованість його особистості. Дослідження також виявило, що важливими компонентами є соціальні, психологічні, командні та загальнонаукові компетентності, які сприяють успішній діяльності в різних соціальних групах та бойових ситуаціях.
Вивчено військово-професійну компетентність як процес формування досвіду опанування військово-професійної діяльності; особлива увага приділяється характеристикам цієї компетентності, таким як об’єм і різноманітність, ситуаційна оформленість, інтегрованість, індивідуалізованість та інші.
Підкреслюється необхідність формування професійної компетентності на основі нових принципів, враховуючи світові інтеграційні процеси та роль військового фахівця в інформаційному світі. Наголошується, що військово- професійна компетентність випускника військового закладу виражається в об’єднанні загальновійськової підготовленості та орієнтації на військово- професійну діяльність. Зазначається важливість професійної культури майбутнього офіцера, яка є системною основою для успішного виконання його обов’язків у Збройних Силах.

Посилання

Khomenko, P., & Denysenko, Ye. (2023). Humanitarno-pedahohichne modeliuvannia rozvytku profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv [Humanitarian and pedagogical modeling of the development of professional competence of future officers]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 4 (211), 21-28 [in Ukrainian].

Khomenko, P., & Denysenko, Ye. (2022). Tekhnolohichna kompetentnist maibutnikh ofitseriv yak problema nauk pro osvitu [Technological competence of future officers as a problem of educational sciences]. Ukrainska profesiina osvita [Ukrainian professional education], 12, 78-86 [in Ukrainian].

Lisnichenko, Yu. M. (2016). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv u protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu [Formation of professional competence of future officers in the process of studying professional disciplines on the basis of the competence approach]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 7, 432-435 [in Ukrainian].

Neshchadym, M. I. (2003). Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka [Military education of Ukraine: history, theory, methodology, practice]: [monohrafiia]. Kyiv [in Ukrainian].

Tiurina, V., Romanyshyna, L., & Boiko, O. (2023). Formuvannia pedahohichnoi kultury maibutnikh ofitseriv politsii v protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of pedagogical culture of future police officers in the process of professional training]. Physical Culture and Sport: Scientific Perspective, 2, 158-164 [in Ukrainian].

Shumovetska, S. P. (2019). Formuvannia profesiinoi kultury maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv: vykorystannia doslidnytskoho metodu dlia pohlyblennia znan z problematyky liderstva ta upravlinnia prykordonnym pidrozdilom [Formation of the professional culture of future border officers: the use of a research method to deepen knowledge of the issues of leadership and management of a border unit]. Naukovyi visnyk Lotnoi akademii. Pedahohichni nauky [Scientific Bulletin of the Flight Academy. Pedagogical sciences], 6, 137-141 [in Ukrainian].

Yevsiukov, O. F. (2006). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv u navchalnomu protsesi vyshchoho viiskovoho navchalnoho zakladu [Pedagogical conditions for the formation of professional competence of future officers in the educational process of a higher military educational institution]. (PhD diss.). Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi unt im. H. S. Skovorody. Kharkiv [in Ukrainian].

Yahupov, V. V. (2016). Profesiina subiektnist, subiekt viiskovoprofesiinoi diialnosti yak intehralnyi rezultat profesiinoi pidhotovky ofitseriv [Professional subjectivity, the subject of military-professional activity as an integral result of the professional training of officers]. In Teoriia i praktyka profesiinoi maisternosti v umovakh tsilozhyttievoho navchannia [Theory and practice of professional skills in the conditions of lifelong learning]: monohrafiia (pp. 223-233). Zhytomyr [in Ukrainian].

Zavhorodnii, D. S. (2018). Doslidnytska kompetentnist maibutnikh ofitseriv viiskovo-morskykh syl: sutnist i struktura [Research competence of future naval officers: substance and structure]. Fizyko-matematychna osvita [Physical and mathematical education], 1(15), 2, 98-101 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ