СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗАСОБАМИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

Автор(и)

  • O. MOMOT
  • Yu. ZAITSEVA
  • Ye. SHOSTAK

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.82.295096

Ключові слова:

легка атлетикас, майбутній учитель фізичної культури, фізична культура, заклад вищої освіти, навчальна дисципліна

Анотація

У статті розкрито спортивно-педагогічний супровід засобами легкої атлетики, охарактеризовано зміст і структуру навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання легкої атлетики», відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт, яку впроваджено в освітній процес факультету фізичного ви- ховання та спорту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка як складову змісту професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі фізичної культури і має на меті допомогти майбутнім спеціалістам набути теоретичні та практичні знання щодо спортивно-педагогічного вдосконалення, знати історію виникнення видів легкої атлетики, вивчити теорію і методику видів легкої атлетики, а також організацію проведення та суддівство змагань.
Зміст матеріалу з навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання легкої атлетики» включає як практичні заняття, так і теоретичні розділи, направлені на формування фізичної культури здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, заснованого на глибоких знаннях та переконаннях, прагнення до досягнення гармонійної єдності фізичного і духовного в людині, звичці самостійно піклуватися про своє здоров’я і фізичне вдосконалення.
Очікуваними результатами навчання з дисципліни є відтворити термінологію з легкої атлетики: класифікація легкоатлетичних вправ, крос, фосбері-флоп, стіпль-чез, естафетний біг, пейсмейкер тощо; описати техніку видів легкої атлетики, що вивчаються та методику навчання легкоатлетичним вправам, історію розвитку легкоатлетичного спорту; назвати правила змагань з легкої атлетики, їх організацію і проведення; планувати навчальний матеріал з легкої атлетики у школі, дитячих таборах відпочинку тощо; розробити план-конспект з легкої атлетики; продемонструвати проведення уроку/заняття з легкої атлетики та вміння спілкуватися українською мовою в професійному середовищі; позитивно сприймати необхідність професійних етичних стандартів, цінувати бажання працювати самостійно, здатність до фізичного самовдосконалення; брати участь у дискусіях з одногрупниками, викладачами, ставити запитання, слухати у процесі розучування виду легкої атлетики; повторити, імітувати основні технічні елементи під час навчання легкоатлетичним вправам у процесі розучування виду легкої атлетики; оцінити рівень теоретичних знань та розвитку фізичних якостей у легкій атлетиці.

Посилання

Akhmetov, R. F., Maksymenko, H. M., & Kutek, T. B. (2013). Lehka atletyka [Athletics]: pidruchnyk. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Krylychenko, O. V., & Forosian, O. I. (2012). Istoriia rozvytku ta metodyka vykladannia vydiv lehkoi atletyky [History of development and methods of teaching athletics]: navch. posib. Kyiv: Olimp. l-ra [in Ukrainian].

Momot, O. O., Zaitseva, Yu. V., Taranenko, I. V., Novik, S. M., & Shostak, Ye. Yu. (Comps.). (2022). Zbirnyk testovykh zavdan zi sportyvnykh dystsyplin [A collection of test tasks on sports disciplines]: navch.-metod. posib. (P. 2). Poltava: Simon [in Ukrainian].

Momot, O. O., Zaitseva, Yu. V., Taranenko, I. V., Novik, S. M., & Shostak, Ye. Yu., Taranenko, I. V., Kyrylenko, H. V., & Kyrylenko, O. I. (Comps.). (2021). Metodychni rekomendatsii do samostiinoi roboty studentiv zi sportyvnykh dystsyplin [Methodical recommendations for independent work of students in sports disciplines]: metod. rekom. dlia stud. fakul. fiz. vykh. Poltava: Simon [in Ukrainian].

Momot, O. O., Shostak, Ye. Yu., & Novik, S. M. (2020). Teoriia i metodyka vykladannia lehkoi atletyky [Theory and methods of teaching athletics]: navch.-metod. posib. Poltava: Simon [in Ukrainian].

Momot, O. O., Zaitseva, Yu. V., Taranenko, I. V., Novik, S. M., & Shostak, Ye. Yu., Taranenko, I. V., Kyrylenko, H. V., & Kyrylenko, O. I. (Comps.). (2021). Slovnyk terminiv ta poniat zi sportyvnykh dystsyplin [Dictionary of terms and concepts from sports disciplines]: navch.-metod. posib. (P. 2). Poltava: Simon [in Ukrainian].

Semenov, A. A., Osadchenko, T. M., Maievskyi, M. I., & Ilchenko, S. S. (2014). Lehka atletyka z metodykoiu vykladannia [Athletics with teaching methods]: navch. posibnyk. Uman: VPTs «Vizavi» [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ