ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ STEM-ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • L. PETRENKO
  • N. KOKARIEVA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.81.289407

Ключові слова:

STEM-освіта, технології, викладач, учень, інновації, навички, мислення, дослідження, розвиток, суспільство, досвід

Анотація

У статті досліджено особливості становлення STEM-освіти у зарубіжних освітніх закладах та основні шляхи ı̈ı̈ впровадження. Визначено , що ц е й напрямок є актуальним та перспективним на сьогодні, оскільки вибудовується якісна командна та дослідницька робота в навчанні, що позитивно впливає на формування у майбутніх фахівців здатності продуктивно використовувати набуті знання на практиці. Проаналізовано зарубіжні курси, що викладаються в провідних ЗВО та орієнтовані на впровадження STEM-технологій, а також розкрито інноваційний підхід до освіти. Виокремлено особливості впровадження STEM-освіти за кордоном.

Посилання

Matiuk, Т. V. (2013, 3). Rol osvity v ekonomichnomu rozvytku suspilstva [The role of education in the economic development of society]. Ekonomichnyi visnyk [Economic Herald]. Retrieved from : https://ev.nmu.org.ua/docs/2013/3/EV20133_021-030.pdf [in Ukrainian].

Educate to Innovate. EDUCATION. Knowledge and Skills for the Jobs of the Future. Retrieved from : https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/education/k-12/educate-innovate [in English].

Institute of Education Content Modernization. STEM-osvita [STEM-education]. Retrieved from : https://imzo.gov.ua/stem-osvita [in Ukrainian].

Strutynska, О. V. (2019, 3(21)). Zarubizhnyi dosvid navchannia osvitnioi robototekhniky [Foreign experience of teaching educational robotics]. Fizyko-matematychna osvita [Physical and mathematical education], 140–149 [in Ukrainian].

Morze, N. V., Strutynska, О. V., Umryk, N. А. (2018, 5). Osvitnia robototekhnika yak perspektyvnyi napriam rozvytku STEM-osvity [Educational robotics as a promising direction for the development of STEM education]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu [Open educational e-environment of a modern university], 178–187. [in Ukrainian].

Kerr, C. (2001).The Uses of the University: The Godkin Lectures of the Essentials of Free Government and the Duties of the Citizen Book. Harvard University Press. 288p. [in English].

Dutkevyth, Т. V. (2012). Dytiacha psykholohiia [Child psychology]. Кyiv : Tsentr uchbovoi literatury, 424 p. [in Ukrainian].

Kovac, I., Benito, R. About STEM Alliance. Retrieved from : http://www.stemalliance.eu/about [in English].

Mellander, E. «Upper secondary school in Sweden with a STEM focus : Curricula, educational choices, and attainments 1986–2016». Royal Society project Broadening the curriculum. Retrieved from : https://royalsociety.org/topicspolicy/education-skills/broadening-the-curriculum [in English].

Hrytsai, І. О. (2018, 2). Pryntsyp hendernoi rivnosti u sotsialno-ekonomichnii sferi na mistsevinu rivni: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid [The principle of gender equality in the socio-economic sphere at the local level: domestic and foreign experience]. Pryvatne ta publichne pravo [Private and public law], 3–7. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prpulaw_2018_2_3. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-20

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ