ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • L. GORLOVA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.81.289393

Ключові слова:

комунікативна компетентність, майбутній юрист, інтерактивні форми і методи, метод проєктів, рольові ігри

Анотація

Охарактеризовано інтерактивні методи та форми підвищення культури мовлення майбутніх юристів під час професійної підготовки у ВНЗ. До продуктивних форм підвищення мовленнєвої культури спеціалістів належать заняття-диспути, заняття-дослідження, заняття-дискусії, бінарні заняття, які формують комунікативну компетентність студентів, проявляють їх ініціативу, створюють ситуацію довіри, інтелектуальної відкритості та реалізують педагогіку співробітництва. Серед методів підвищення мовленнєвої культури майбутніх юристів чільне місце посідають рольові та ділові ігри, театральні прийоми та драматургічні прийоми, які сприяють не лише підвищенню культури мовлення фахівців юридичної галузі, а й сприяють формуванню мовленнєвої культури спеціалістів правового профілю. Особливу увагу приділено методу проєктів, а саме: уточнено його роль у підвищенні мовленнєвої культури майбутніх юристів, висвітлено етапи реалізації.

Посилання

Bashkir O. (2018) Active and interactive methods of learning in higher education. Pedagogy and psychology. No. 60. P. 33-44. [in Ukrainian].

Bobko, L. O. Khomutetskyi D. S., Boyda A. V. (2020). Communicative aspect of the professional activity of a lawyer. A young scientist. 2020. No. 3. P.287 – 290. [in Ukrainian].

Mamonova, O. I. (2015). Contextual model of professionally oriented language training of future law enforcement officers. (Diss. candidate of pedagogic sciences). Starobilsk, Ukraine: "Luhansk National University named after Taras Shevchenko". P. 35 – 39. [in Ukrainian].

Shestakova, S. O. (2020). Regarding the importance of forming the rhetorical competence of a lawyer. Current issues of jurisprudence: theoretical and practical dimensions: material III International science and practice. conference, (Sumy, April 23, 2020). Sumy. P. 94− 96. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-20

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ