ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ МЕТОДИЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • O. KOLESNYK
  • S. LAVRYNENKO
  • K. TARANENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.81.289373

Ключові слова:

інтерактивні технології, контекстні методи, метод «петлювання», метод «мозкового штурму», метод «лекція вдвох», контроль знань студентів

Анотація

статті комплексно проаналізовано теоретичні концепти методичних інновацій у закладі вищої освіти. Відзначено, що серед цілого спектру педагогічних технологій нами надається перевага саме інтерактивним технологіям. Впровадження даних методик дозволяє провести діагностику і оцінювання отриманих студентами знань, а також контроль теоретичних положень необхідного матеріалу, результатом чого є заповнення інформаційних прогалин знань студентів. Вказано, що дані технології є ефективними як для проведення лекцій, так і практичних занять. Діалогічне спілкування лектора з аудиторією призводить до взаємопорозуміння, взаємодії, спільного вирішення загальних, але вагомих задач для кожного з учасників. Водночас, під час діалогу лектора з майбутніми вчителями, останні вчаться критичному мисленню, вирішенню складних проблем, враховуючи аналіз обставин та наданої інформації. Не менш вагомим є формування альтернативних поглядів, прийняття продуманих рішень, навичок дискутування з лектором або однокурсниками, беручи за основу власне бачення проблеми. Окрема увага приділена контекстному навчанню, що значною мірою сприяє оптимізації навчання. Він базується насамперед на творчому та продуктивному мисленні, діях та спілкуванні студентів, а не виключно на процесах сприйняття чи пам’яті. Контекстне навчання організовано таким чином, що знання, уміння та навички передаються не як об’єкти діяльності студентів, а як засоби вирішення завдань професійної діяльності. Нами з’ясовано, що інтерактивні технології та контекстна стратегія навчання сприяє усвідомленню власної професійної позиції, самоактуалізації майбутнього педагога. Ці технології допомагають нівелювати деякі «проблемні місця» професійної підготовки майбутніх учителів, гарантувати досягнення очікуваних результатів освітнього процесу, підвищення рівня та якості підготовленості випускників.

Посилання

Alyeksyeyeva H. M., Kravchenko N. V., Antonenko O. V., Horbatyuk L. V. (2017). Vykorystannya ihrovykh tekhnolohiy v protsesi profesiynoyi pidhotovky studentiv pedahohichnykh zakladiv vyshchoyi osvity [ Use of game technologies in the process of professional training of students of pedagogical institutions of higher education]. The Scientific Herald of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky. Collection of scientific papers, № 6. 7−13[in Ukraine].

Klimova H.P. (2013). Innovatsiynyy rozvytok vyshchoyi osvity Ukrayiny: metodolohichnyy aspekt analizu [Innovative development of higher education in Ukraine: methodological aspect of the analysis]. Retrived from URL: https://ndipzir.org.ua/wpcontent/uploads/2013/04/Klimova.pdf [in Ukraine].

Modelyuvannya profesiynoyi pidhotovky fakhivtsiv v umovakh yevrointehratsiynykh protsesiv [Modeling of professional training of specialists in the conditions of European integration processes]. (2019). The Monography. In S. S. Vitvytska (Eds.), Zhytomyr: Publishing House O. O. Yevenok, 304 [ in Ukraine].

Nadvynychna T. L. (2014). Vykorystannya interaktyvnykh metodiv pry zdiysnenni psykhoprofilaktychnykh zakhodivfakhivtsyamy psykholohichnoyi sluzhby universytetu [ The use of interactive methods in the implementation of psychoprophylactic measures by specialists of the psychological service of the university]. Psychological and Scientific collection of articles, № 3. 147-152 [ in Ukraine].

Rebukha L. Z. (2017). Innovatsiyni protsesy vyshchoyi shkoly: tekhnolohichnyy aspect [Innovative processes of the higher school: technological aspect]. Theory and practice of the development of scientific knowledge (part III): materials of the II International. science and practice conf, pp. 35-36 Kyiv [ in Ukraine].

Rebukha L. Z. (2018). Kharakterystyka zasobiv innovatsiynykh tekhnolohiy dlya fundamentalizatsiyi profesiynoyi pidhotovky maybutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [ Characteristics of means of innovative technologies forfundamentalization of professional training of professional training of future social workers]. Bulletin of Lviv State University of Life Safety, № 17, 156-161 Lviv [in Ukraine].

Stratehiya rozvytku vyshchoyi osvity v Ukrayini na 2021-2031 roky [Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021-2031]. (2020). Kyiv: Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrived from URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoiosviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf . [ in Ukraine].

Vdovychenko R. (2019). Formuvannya systemy profesiyno-tsinnisnykh oriyentatsiy studentiv universytetu yak pedahohichna problema [Formation of the system of professional and value orientations of university students as a pedagogical problem]. The Scientific Herald of Uman State Pedagogical University, 3. 24−30 [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-20

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ