КОНСТАТУВАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ГУМАНІТАРНОЇ ГАЛУЗІ В УНІВЕРСИТЕТАХ

Автор(и)

  • R. VINNYCHUK

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2022.80.278229

Ключові слова:

аксіологічні засади, університетська освіта, гуманітарна галузь, підготовка магістрів, професійна аксіосфера, констатувальний експеримент, методи діагностики

Анотація

У статті з урахуванням результатів методолого-теоретичного обґрунтування наукових основ фахової підготовки проведено системний аналіз даних констатувальної експериментальної роботи з дослідження аксіологічних засад освітнього процесу для розроблення цільового й технологічного блоків контекстно-професійної моделі підготовки майбутніх магістрів (культурологів, істориків, релігієзнавців, філологів, філософів).
До завдань констатувального дослідження віднесено: 1) з’ясувати, як респонденти розуміють сутність системи підготовки магістрів на аксіологічних засадах; 2) виявити та систематизувати провідні, на думку магістрантів, групи цінностей і ціннісних установок; 3) визначити можливі варіанти перспективного вдосконалення змісту, технологій і методів підготовки фахівців на аксіологічних засадах.
Методи констатувального дослідження: анкетування (частотний аналіз відповідей); контент-аналіз ЕСЕ; експертні оцінки; комп’ютерне квантифікування; спостереження; кількісне та якісне відображення даних; ранжування; поетапна статистична обробка.
На підставі теоретичного пошуку, експериментального обстеження та узагальнення матеріалів у перспективі дослідження визначено розроблення аксіологічних засад контекстно-професійної моделі підготовки майбутніх магістрів гуманітарної галузі; проаналізовано, що освітнє середовище підготовки має бути засноване на принципах аксіології та відкритого навчання: опори на інформаційні технології; проєктування сучасного змісту освіти; розроблення інноваційних методик формування й розвитку ціннісного компоненту професійних компетентностей; вирішення завдань вимірювання якості освіти; зміни традиційної ролі викладача як транслятора знань і освоєння ним ролі наставника, старшого колеги, консультанта, наукового керівника.

Посилання

Dmytryev, Y. Kontent-analyz: sushchnost, zadachy, protsedury [Content analysis: essence, tasks, procedures]. Retrieved from http://www.webcitation.org/ 65Qfguz0C [in Russian].

Hogenraad, R. (2003). Force and Influence in Content Analysis: The Production of New Social Knowledge. Quality and Quantity, 37 (3), 221-238. Retrieved from http://www.academia.edu/5251490/

Force_and _Influence_in_Content_Analysis_The_Production_of_New_

Social_Knowledge.

Kaidanovska, O. (2015). Teoretyko-metodychni osnovy obrazotvorchoi pidhotovky arkhitektoriv u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodological foundations of visual training of architects in higher educational institutions]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Kravchenko, L. M. (1996). Profesiina diahnostyka u systemi pisliadyplomnoho pidvyshchennia kvalifikatsii vchytelia [Professional diagnostics in the system of postgraduate teacher training]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Kostieva, Yu. I. (2014). Rozvytok humanistychnykh tsinnostei studentiv pryrodnychykh spetsialnostei u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh (druha polovyna XX – pochatok XXI stolittia) [Development of humanistic values of students of natural sciences in higher pedagogical educational institutions (second half of the 20th - beginning of the 21st century)]. (Extended abstract of PhD diss.). Yalta [in Ukrainian].

Kyiverialh, A. A. (1980). Metody yssledovanyia v professyonalnoi pedahohyke [Research methods in professional pedagogy]. Tallynn: Valhus [in Russian].

Polataiko, O. M. (Ed.). (2014). Mystetska osvita u vymirakh suchasnosti: problemy teorii ta praktyky [Art education in modern dimensions: problems of theory and practice]: kolektyvna monohrafiia. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Profesiina diahnostyka [Professional diagnostics]. (2004). Kyiv: Redaktsii zahalnopedahohichnykh hazet [in Ukrainian].

Tunyk, E. E. (2002). Psykhodyahnostyka tvorcheskoho myishlenyia Kreatyvnyie testyi [Psychodiagnostics of creative thinking. Creative Tests]. Sankt-Peterburg: Dydaktyka Plius [in Russian].

Vynnychuk, R. (2019). Aksiolohichnyi vymir profesiinoi pidhotovky mahistriv humanitarnoi haluzi: metodolohiia, teoriia, praktyka [Axiological dimension of professional training of masters in humanitarian field: methodology, theory, practice]: monohrafiia Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Weber, R. P. (1990). Basic Content Analysis. Newbury Park, CA : SAGE Publications.

Yhnenkamp, K. (1991). Pedahohycheskaia diahnostyka [Pedagogical diagnostics]. Moskva: Pedahohyka [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ