ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КІНЦЯ ХХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • A. KOBOBEL
  • Ya. DEMUS

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2022.79.264672

Ключові слова:

позашкільна освіта, діти з особливими освітніми потребами, організація дозвіллєвої діяльності

Анотація

У статті розглянуто організаційні аспекти дозвіллєвої діяльності дітей з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти за часи незалежності України. На підставі аналізу нормативно правових документів, огляду наукових робіт зазначеного періоду, практичного досвіду проведення заходів у сфері позашкільної освіти сформульовано бачення змісту, форм та видів роботи з підростаючим поколінням. Зміст організації дозвіллєвої діяльності розкрито через комплекс принципів та функцій. Найбільш важливими принципами організації є принципи послідовності; системності; добровільності; диференціації; доступності та якості дозвіллєвих послуг; відповідності дозвіллєвих послуг місцевим умовам; інтересу; єдності реакції та пізнання; спільності діяльності; індивідуалізації; міждисциплінарності; практичності; візуалізації тощо. Головними функціями організації дозвіллєвої діяльності є рекреаційно-розважальна; пізнавально-розвивальна; соціально-адаптивна; комунікативна; інформаційно-освітня; ігрова; виховна; ціністно-орієнтаційна; творча тощо. Дана характеристика організаційної структури управління та державного регулювання системою закладів позашкільної освіти на різних рівнях управління та з урахуванням галузевих особливостей і типів установ. Окремі заклади позашкільної освіти відносять до галузей освіти, культури і мистецтва, фізкультури і спорту, туризму та краєзнавства, оздоровлення та відпочинку. Виявлено, що взаємодія установ та закладів різних рівнів управління позашкільною освітою, вихованців, батьків, педагогічних колективів, окремих педагогів-організаторів здійснюється на засадах партнерства. Проаналізовано проект Закону України про внесення змін до деяких законів України від 29.04.2021, яким запропонована корпоративна форма власності, що передбачає укладання договору між кількома засновниками різних форм власності на засадах державно-приватного партнерства. З’ясовано, що корпоративна форма власності зможе сприяти збільшенню фінансування закладів позашкільної освіти та покращенню ресурсного їх забезпечення. Зроблено висновок, що сучасна система дозвіллєвої роботи у сфері позашкільної освіти включає позакласну та позаудиторну роботу в закладах освіти, палацах, центрах, будинках, бібліотеках, стадіонах, театрах, музеях, в яких постійно функціонують гуртки, групи, секції, клуби, студії та інші творчі об’єднання.

Посилання

Andrieieva, O. V. (2014). Teoretyko-metodolohichni zasady rekreatsiinoi diialnosti riznykh hrup naselennia [Theoretical and methodological principles of recreational activities of different population groups]. (D. dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Ariarskii, M. A. (2004). Kultura dosuga kak predmet pedagogiki i prikladnoi kulturologi [Leisure culture as a subject of pedagogy and applied culturology]. In V. V. Kirsanov, & S. D. Bezklubenko (Eds.), Pedahohichni ta rekreatsiini tekhnolohii v suchasnii industrii dozvillia [Educational and recreational technologies in the modern leisure industry] (Vol. 1, pp. 4-9). Kyiv [in Russian].

Balakhtar, V. V. (2010). Pedahohichni zasady orhanizatsii dozvillia ditei ta pidlitkiv u systemi pozashkilnoi osvity v Ukraini (1960-1991 rr.) [Pedagogical principles of organizing leisure time for children and adolescents in the system of extracurricular education in Ukraine (1960-1991)]. (PhD. dissertation). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Baranetska, Yu. M. (2017). Vykhovannia u studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv kultury dozvillia zasobamy muzychnoho mystetstva [Education of students of higher pedagogical educational institutions of leisure culture by means of musical art]. (PhD. dissertation). Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Bardashevska, Yu. O. (2007). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do orhanizatsii dozvillievoi diialnosti starshoklasnykiv [Preparation of future teachers for the organization of leisure activities of high school students]. (PhD. dissertation). Vinnytsia [in Ukrainian].

Bezpalko, O. V. (2006). Orhanizatsiia sotsialno-pedahohichnoi roboty z ditmy ta moloddiu u terytorialnii hromadi: teoretyko-metodychni osnovy [Organization of socio-pedagogical work with children and youth in the territorial community: theoretical and methodological foundations]. Kyiv [in Ukrainian].

Bieletska, I. V. (2013). Vplyv orhanizovanoho vilnoho chasu na stanovlennia osobystosti uchnia [The influence of organized free time on the formation of the student’s personality]. Sotsialna pedahohika: teoriia ta praktyka [Sotsialna pedahohika: teoriia ta praktyka], 1, 27-34 [in Ukrainian].

Bykovska, O. V. (2008). Teoretyko-metodychni osnovy pozashkilnoi osvity v Ukraini [Theoretical and methodological foundations of extracurricular education in Ukraine]. (D. dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Bykovska, O. V. (Ed.). (2018). Stratehiia rozvytku pozashkilnoi osvity [Strategy for the development of extracurricular education]. Kyiv: IVTs ALKON [in Ukrainian].

Bykovskyi, Ya. T. (2020). Pedahohichni umovy diialnosti hurtkiv zakladiv pozashkilnoi osvity [Pedagogical conditions of activities of groups of extracurricular education institutions]. Kyiv: IVTs ALKON [in Ukrainian].

Chuhunova, Ye. V. (2015). Formuvannia hotovnosti maibutnoho vchytelia muzyky do orhanizatsii muzychno-dozvillievoi diialnosti uchnivskoi molodi [Formation of the readiness of the future music teacher to organize musical and recreational activities of student youth]. (PhD. dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Honcharuk, O. (2019). Vydo-typova kharakterystyka dozvillievoi diialnosti molodshykh shkoliariv [Type-typical characteristics of leisure activities of younger schoolchildren]. Collection of Scientific Papers of Uman State Pedagogical University, 2, 24-31 [in Ukrainian].

Iaroshevich, T. M. (2014). Dosug: teoreticheskie aspekty, struktura, soderzhanie [Leisure: theoretical aspects, structure, content]. Humanities, social-economic and social sciences, 1, 299-304 [in Russian].

Katashynska, I. V. (2004). Shliakhy optymizatsii osvitnikh posluh v umovakh suchasnoho dozvillia [Ways to optimize educational services in the conditions of modern leisure]. In Pedahohichni ta rekreatsiini tekhnolohii v suchasnii industrii dozvillia [Educational and recreational technologies in the modern leisure industry] : Proceeding of the Intertational Scientific Conference (pp. 18-22). Kyiv [in Ukrainian].

Lytovchenko, O. V. (Ed.). (2012). Optymizatsiia vykhovnoho potentsialu pozashkilnoho navchalnoho zakladu [Conceptual foundations of modernization of the content of extracurricular education]. Kyiv: Ped. Dumka [in Ukrainian].

Melentiev, O. B. (2013). Teoriia i metodyka pozashkilnoi osvity [Theory and methodology of extracurricular education]. Uman: ALMI [in Ukrainian].

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [Ministry of Education and Science of Ukraine]. Retrived from https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/derzhavni-centri-pozashkilnoyi-osviti [in Ukrainian].

Mosiakova, I. Yu. (2019a). Analiz ta uzahalnennia rezultativ aprobatsii modeli systemy upravlinnia bahatoprofilnym zakladom pozashkilnoi osvity [Analysis and generalization of the results of the approval of the management system model of a multidisciplinary institution of extracurricular education]. In Development of modern technologies and scientific potential of the world (Vol. 4, pp. 18-21). London [in Ukrainian].

Mosiakova, I. Yu. (2019b). Kontseptualni osnovy modernizatsii zmistu pozashkilnoi osvity [Conceptual foundations of modernization of the content of extracurricular education] (Pt. 2). Kyiv: Ped. Dumka [in Ukrainian].

Petrova, I. V. (2005). Dozvillia v zarubizhnykh krainakh [Leisure in foreign countries]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Pro pozashkilnu osvitu [About extracurricular education]. № 1841-III. (2021). Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14#Text [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy [On making changes to some laws of Ukraine]. № 14161/0/2-21. (2021). Retrived from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71812 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-19

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ