OPPORTUNITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS TO RECEIVE NON-FORMAL ART EDUCATION AT POLTAVA V. G. KOROLENKO NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Автор(и)

  • N. SULAIEVA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2022.79.264549

Ключові слова:

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, неформальна мистецька освіта, іноземні студенти

Анотація

У статі висвітлюються можливості одного з кращих педагогічних вишів України – Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка – щодо надання студентам-іноземцям неформальної мистецької освіти в художньо-творчих колективах вишу. Наголошується, що університет має понад столітню традицію підготовки педагогічних і непедагогічних кадрів та досвід навчання молоді різних національностей. Підкреслюється, що науково-педагогічний склад університету є рушійною силою у поступальному розвитку педагогічної науки й практики України та забезпечує надання якісних освітніх послуг за більш ніж 110-ма освітніми програмами. Зазначається, що в ПНПУ імені В. Г. Короленка створене соціокультурне середовище, в якому традиційно конвергентними є різні види освітньої діяльності, зокрема, формальна та неформальна мистецька.
Обґрунтовується доцільність поєднання цих двох видів освітньої діяльності під час навчання в університеті іноземних студентів, що дозволяє їм не лише оволодіти складниками обраних освітніх програм, але й дає можливість успішно пройти соціокультурну адаптацію в освітньому середовищі вишу та українському суспільстві загалом. Наголошується, що неформальна мистецька освіта в ПНПУ імені В. Г. Короленка надається студентам у художньо-творчих колективах вишу, мистецький рівень яких визнано як високий не лише в межах Полтавщини, України, але й за кордоном. Підкреслюється, що отримання неформальної освіти є добровільним вибором кожного студента напряму мистецької діяльності, конкретного колективу, творів для виконання тощо. Визначається, що мистецько-освітня діяльність (музична, хореографічна, образотворча, літературна, театральна тощо) студентів-іноземців у художньо-творчих колективах задовольняє їх потреби у адаптації до нових умов, є мотиваційним чинником для пізнання української культури, активізує творчий потенціал кожної особистості, позитивно впливає на гармонізацію психоемоційного й фізичного стану, а також сприяє узагальненню власного життєвого досвіду та допомагає співвіднести його з системою цінностей, які історично склалися в українській державі та сучасному молодіжному середовищі тощо.

Посилання

Bryfinh Ministra osvity i nauky Ukrainy Serhiia Shkarleta v Mediatsentri «Ukraina» [Briefing of the Minister of Education and Science of Ukraine Serhii Shkarlet at the Media Center ‘Ukraine’]. (2022). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/inozemni-studenti-cogo-roku-zmozhut-vstupiti-do-zvo-ukrayini-sergij-shkarlet [in Ukrainian].

Hod, B., Yermak, O., & Kyrydon, P. (2009). Poltavskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni V. H. Korolenka: istoriia i suchasnist [Poltava V. G. Korolenko State Pedagogical University: history and modernity]. Poltava [in Ukrainian].

Kulturno-mystetski oseredky PNPU imeni V. H. Korolenka [Cultural and artistic centers at Poltava V. G. Korolenko State Pedagogical University]. Retrieved from http://pnpu.edu.ua/culturally-artistic-centers [in Ukrainian].

Men, Yan. (2018). Sutnist poniattia «Sotsiokulturna adaptatsiia» ta spetsyfika yii proiavu v inozemnykh mahistrantiv – maibutnikh vykladachiv vokalu [The essence of the category ‘Socio-cultural adaptation’ and the specifics of its display by international master students – future vocal teachers]. World Science, 7(35), 26-30. Retrived from https://rsglobal.pl/index.php/ws/article/view/1567 [in Ukrainian].

Sulaieva N. V. Neformalna mystetska osvita maibutnikh uchyteliv u khudozhno-tvorchykh kolektyvakh [Future teachers’ non-formal art education in artistic and creative groups]. (D. dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy pro osvitu [Law of Ukraine on Education]. № 2145-VIII. (2017). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Zvity pro naukovu robotu [Report on scientific work]. (2021). PNPU imeni V. H. Korolenka [Poltava V. G. Korolenko State Pedagogical University]. Retrived from http://pnpu.edu.ua/science-reports [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-19

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ