НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ МОНІТОРИНГУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Автор(и)

  • L. LYSENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2022.79.264517

Ключові слова:

трудове навчання, результати, досягнення, моніторинг

Анотація

У статті розглядається проблема уточнення сутності моніторингу навчальних досягнень учнів 5-9 класів з трудового навчання та проведення аналіз стану проблеми впровадження моніторингу на рівні загальної середньої освіти. Одним із дієвих шляхів розв’язання виділених проблем визначено впровадження системи забезпечення якості процесу та результатів трудового навчання в школі, важливою складовою якої виступає моніторинг навчальних досягнень учнів. До одного з різновидів такого моніторингу віднесено моніторинг навчальних досягнень учнів 5–9 класів з трудового навчання, розробка системи якого потребує визначення його специфічних особливостей, якими він вирізняється серед інших видів моніторингу. Поняття «навчальні досягнення учнів» є складовим більш ширшого поняття «результати навчання учнів», які визначаються за вимогами державних освітніх стандартів. Під навчальними досягненнями учнів розуміється інтегральна характеристика процесу та результатів навчання, яка обумовлена такими чинниками соціальної продуктивності освіти як зміст предметного навчання в школі, рівень компетентності педагогічних працівників, інноваційні технології навчання та відповідна їм матеріально-технічна база. Виходячи з того, що об’єктом моніторингу в проведеному дослідженні є навчальні досягнення учнів обґрунтовано суттєві ознаки поняття «моніторинг навчальних досягнень учнів», які є необхідними для його визначення: неперервне цілеспрямоване спостереження за результатами та функціонуванням компетентнісно-орієнтованого трудового навчання, а також за вимогами ринку освітніх послуг закладів середньої, передвищої та вищої професійної освіти з метою аналізу отриманої інформації, педагогічного прогнозування та прийняття організаційно-педагогічних рішень із забезпечення взаємовідповідності результатів трудового навчання діючим вимогам, встановленим державними стандартами базової і повної середньої освіти.

Посилання

Ahieieva, O. O. (2021). Monitorynh yakosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh zaliznychnoho profiliu [Monitoring the quality of professional training of future skilled workers in vocational and technical educational institutions of the railway profile] : (PhD. diss.). Poltava [in Ukrainian].

Auzina, M. O. (2002). Systema kompleksnoi diahnostyky znan studentiv [System of complex diagnostics of students’ knowledge]. Lviv: LBI [in Ukrainian].

Berbets, V. V. (2008). Diahnostuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv v protsesi trudovoho navchannia: sutnist, kryterii, metodyka [Diagnosing students’ academic achievements in the process of labor training: essence, criteria, methods]. Uman: Sofiia [in Ukrainian].

Delikatnyi, K. H. (1990). Avtorytet otsinky [Evaluation authority]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart bazovoi i povnoi zahalnoi serednoi osvity [State standard of basic and complete general secondary education]. № 1392. (2011). Retrived from http: // zakon2/rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity [State standard of basic and complete general secondary education]. № 898. (2020). Retrived from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 [in Ukrainian].

Hryshchenko, M. (Ed.). (2016). Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [The new Ukrainian school: conceptual principles of secondary school reform]. Retrived from http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf [in Ukrainian].

Ksenzova, G. Iu. (2001). Otcenochnaia deiatelnost uchitelia [Evaluative activity of the teacher]. Moskva: Ped. obshchestvo Rossii [in Russian].

Makarova, T. N. (2002). Uchebnyi protcess. Planirovanie, organizatciia i control [Studying proccess. Planning, organization and control] (Pt. 1). Moskva [in Russian].

Monitorynh NUSh: rezultaty ta rekomendatsii, pershyi etap, 2019–2020 rr. [NUS monitoring: results and recommendations, first stage, 2019–2020]. Retrived from https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/2021/Monitorynh/Monitorynh_vprovadzhennya_reformy_NUSH_rezultaty_ta_rekomendatsiyi_26_02.pdf [in Ukrainian].

Perovskii, E. I. (1960). Proverka znanii uchashchikhsia v srednei shkole [Checking the knowledge of students in high school]. Moskva: APN RSFSR [in Russian].

Pro zatverdzhennia Kryteriiv otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv (vykhovantsiv) u systemi zahalnoi serednoi osvity [On approval of the Criteria for assessing the academic achievements of students (pupils) in the system of general secondary education: order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine]. № 329. (2011). Retrived from https://edirshkoly.mcfr.ua/npddoc.aspx?npmid=94&npid=18747&utm_source=pedrada.com.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia oriientovnykh vymoh otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv iz bazovykh dystsyplin u systemi zahalnoi serednoi osvity [About the statement of approximate requirements of estimation of educational achievements of pupils from basic disciplines in system of general secondary education]. № 1222. (2013). Retrived from http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/Nakaz-MONvid21_08_2013_1222.doc

Shakun, N. (2007). Monitorynh navchalnykh dosiahnen [Monitoring of academic achievements]. Retrived from https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/23/visnuk_18.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-19

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ