ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

  • A. PASICHNICHENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.78.249780

Ключові слова:

реативність, творчість, креативність дитини дошкільного віку, формування креативності, дошкільний вік

Анотація

У статті розкрито актуальність проблеми формування креативного потенціалу особистості. З’ясовано сутність, характеристику дефініції «креативність» та описано погляди науковців на структуру креативності. Зазначено, що не існує єдиного трактування поняття «креативність» та наявні різні підходи до її формування. Креативність є багатовимірним утворенням та визначається як здатність до творчої діяльності, як комплекс інтелектуальних, особистісних властивостей індивіда, прояв індивідуальності та її здатність самостійно ставити проблему, створювати нові та оригінальні ідеї, виходити за межі заданої ситуації, нешаблонно розв’язувати завдання, досягати незвичних результатів.
Визначено зміст поняття «креативність дитини дошкільного віку». Показано, що креативність є базовою якістю особистості дошкільника поряд із спостережливістю, самостійністю, ініціативністю, відповідальністю, чуйністю, справедливістю. Вказано, що дошкільний вік є сенситивним для становлення творчої діяльності та розвитку креативності, оскільки у цей віковий період дитина активно накопичує знання та оволодіває необхідним для творчості досвідом, виявляє допитливість, спостережливість, прагне пізнавати нове. Інтенсивний розвиток пізнавальної та особистісної сфери, включення у різноманітні види діяльності є підґрунтям розвитку креативності.
На основі аналізу результатів наукових досліджень та педагогічної практики зроблено висновок про необхідність урахування умов для становлення та реалізації креативного потенціалу дошкільника. Зокрема, створення необхідного розвивального середовища, що випереджає розвиток дитини; забезпечення позитивного психологічного клімату, який передбачає наявність доброзичливої атмосфери як у сім’ї, так і в закладі дошкільної освіти; надання дитині свободи у виборі діяльності, засобів її виконання, способів дій та максимальне уникнення чіткої регламентації; сприяння формуванню пізнавальної мотивації, пізнавальної активності шляхом створення необхідних умов для творчої діяльності дитини; сприяння розвитку уяви, критичного мислення, формування уміння комбінувати раніше відомі способи дій з новими, здатності відмовлятися від шаблонності мислення, пропонувати незвичні варіанти та знаходити альтернативи у вирішенні поданих завдань.

Посилання

Bila, I. M. (2014). Psykholohiia dytiachoi tvorchosti [Psychology of children’s creativity]. Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Bilier, O. S. (2020). Rozvytok kreatyvnosti yak bazovoi zdibnosti ditei starshoho doshkilnoho ta molodshoho shkilnoho viku [Development of creativity as a basic ability of children of senior preschool and primary school age]. In O. V. Lobovoi, & S. M. Kondratiuk (Eds.), Doshkilna ta pochatkova osvita v suchasnomu pedahohichnomu prostori [Preschool and primary education in the modern pedagogical space] (pp. 7-26). Sumy [in Ukrainian].

Druzhinin, V. N. (2007). Psihologija obshhih sposobnostej [General ability psychology]. Sankt-Piterburg [in Russian].

Dykhta-Kirff, V. L. (2018). Formuvannia u starshykh doshkilnykiv kreatyvnosti v tsentrakh rozvytku dytyny [Formation of creativity in older preschoolers in child development centers]. (Extended abstact of PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Gilford, Dzh. (1969). Tri storony intellekta [Three sides of intelligence]. In A. M. Matjushkina (Ed.), Psihologija myshlenija [Psychology of thinking] (pp. 433-456). Moskva: Progress [in Russian].

Kul’chickaja, E. I., & Moljako, V. A. (2008). Siren’ odarennosti v sadu tvorchestva [Lilac giftedness in the garden of creativity]. Zhitomir: Vid-vo ZhDU іm. І. Franka [in Russian].

Matjushkin, A. M. (1989). Koncepcija tvorcheskoj odarennosti [Creative giftedness concept]. Voprosy Psychologii, 6, 29-33 [in Russian].

Pasichnichenko, A. V. (2017). Navchalna dystsyplina «Psykholohiia dytiachoi tvorchosti» u systemi profesiinoi pidhotovky maibutnoho vykhovatelia doshkilnoho navchalnoho zakladu [The Academic Discipline of “Psychology of children’s creativity” in the system of professional training of future preschool teachers]. Pedagogy and Psychology, 56, 285-293 [in Ukrainian].

Pavlenko, V. V. (2016). Kreatyvnist: sutnisna kharakterystyka poniattia [Creativity: the essential characteristics of the concept]. Creative pedagogy, 11, 120-131 [in Ukrainian].

Shapara, V. B. (Ed.). (2009). Psykholohichnyi tlumachnyi slovnyk naisuchasnishykh terminiv [Psychological explanatory dictionary of the most modern terms]. Kharkiv: Prapor [in Ukrainian].

Torrance, E. P. (1988). The Nature of Creativity as Manifest in its Testing. In R. Sternberg (Ed.), The Nature of Creativity (pp. 32-75). New York.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-29

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ