ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ ЯК ПІДСУМКОВА ФОРМА КОНТРОЛЮ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ: ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • E. TSURINA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.82.295103

Ключові слова:

творче завдання, студенти-журналісти, дистанційне навчання, форма підсумкового контролю, журналістська освіта

Анотація

Стаття присвячена питанню підсумкового контролю з профільних дисциплін на спеціальності 061 «Журналістика». Проаналізовано опитування більше 100 студентів кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які представили своє бачення творчого завдання як форми заліку або іспиту. Серед питань були теми розподілу балів за окремі види завдань, особливості підготовки творчого завдання, проблеми виконання творчих робіт в умовах дистанційного навчання тощо. Опитування передбачало різні форми відповідей: як вибір варіанту, так і розгорнуті коментарі. Анкети заповнили студенти всіх курсів першого та другого рівнів вищої освіти очної та заочної форми навчання, а також випускники кафедри.
З’ясовано, що більшість студентів бачать творче завдання як обов’язкову складову семестрових підсумків. При цьому ідеальною формою заліку або іспиту вважають комбінований варіант – презентація творчого завдання та перевірка теорії. Констатовано, що студенти-журналісти надають перевагу індивідуальному виконанню творчих робіт, хоча і припускають командні формати.
Виокремлені головні виклики, які постають перед майбутніми журналістами в умовах онлайнового навчання в контексті виконання творчої роботи. З’ясовано, що після початку повномасштабної фази російсько-української війни кількість складнощів збільшилася та вони частіше стали пов’язаними з внутрішнім станом студентів. Найчастіше респонденти називали такі проблеми, як виконання робіт в умовах стресу, пошук мотивації, пошук натхнення, знаходження тем для матеріалів. Проблеми організації навчання з боку вишу відійшли на другий план у порівнянні з часами карантинних обмежень через пандемію коронавірусу.
Зроблено висновок, що попри наявні складнощі дистанційного навчання студенти все одно бачать семестрові підсумки з профільних дисциплін у вигляді виконання творчого завдання як заздалегідь підготовленого, так і зробленого під час іспиту чи заліку.

Посилання

Carpenter-Miller, S., Cepak, A., & Peng, Z. (2018). The Pedagogical Approaches to Teaching Journalistic Interviewing Competencies. Electronic News, 14(2), 78-96. doi:10.1177/1931243120910448

Coleman, R., Lee, J. Y., Yaschur, C., Pavia Meader, A. y McElroy, K. (2018). Why be a journalist? US students’ motivations and role conceptions in the new age of journalism. Journalism, 19 (6), 800-819. doi: 10.1177/1464884916683554

Diachenko, M. D. (2013). Kontseptualni zasady rozvytku tvorchoho potentsialu maibutnikh zhurnalistiv yak peredumovy formuvannia profesionalizmu [Conceptual foundations of the development of the creative potential of future journalists as prerequisites for the formation of professionalism]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools], 29, 513-521. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_29_84 [in Ukrainian].

Kobynets, A. V. (2020). Laboratorni zanyattya z «Ahentsiynoyi zhurnalistyky» yak sposib vyroblennya u studentiv bazovykh navychok dlya roboty nad novynnym kontentom [Laboratory classes on "Agency Journalism" as a way to develop students' basic skills for working on news content]. Scientific notes of the institute of journalism, 1, 85-99. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2020_1_9 [in Ukrainian].

Polozhennya pro orhanizatsiyu osvitn’oho protsesu v Kharkivs’komu natsional’nomu universytetu imeni V. N. Karazina [Regulations on the organization of the educational process at Kharkiv National University named after V.N. Karazin]. Retrieved from https://karazin.ua/storage/documents/978_m69w4Iy9lUkYdcQRbCuWoLfT0.pdf [in Ukrainian].

Ponomarenko, N. P. (2022). Metodyka vykladannya dystsypliny «Suchasnyy mediatekst» dlya studentiv spetsial’nosti 061 Zhurnalistyka zakladiv fakhovoyi peredvyshchoyi osvity [Methodology of teaching the discipline "Modern media text" for students of the specialty 061 Journalism of institutions of vocational higher education]. Innovatsiyna pedahohika [Innovative pedagogy], 49(2), 90-93. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2022_49(2) 20 [in Ukrainian].

Yanenko, Ya. V. (2019). Mul’tymediynyy tvorchyy proekt yak forma samostiynoyi roboty studentiv ta chynnyk yikh profesiynoyi sotsializatsiyi [Multimedia creative project as a form of independent work of students and a factor in their professional socialization]. Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya [Information technologies and teaching aids], 69 (1), 174-185. Retrieved from http:// nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2019_69_1_17 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro derzhavnu pidtrymku media, harantii profesiinoi diialnosti ta sotsialnyi zakhyst zhurnalista» [Law of Ukraine "On State Support of Media, Guarantees of Professional Activity and Social Protection of Journalists"] (23.09.1997). № 540/97-VR (redaktsiia 31.03.2023). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540/97-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ