ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТА СПОРТИВНО-МАСОВИХ ПРОГРАМ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД США

Автор(и)

  • O. DANYSKO
  • V. BONDARENKO
  • S. SYNYTSIA
  • T. SYNYTSIA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.82.295046

Ключові слова:

нова фізична культура, спорт, інновації, урок, фізична активність, рекреація, спортивно-масові заходи, заклади освіти, інклюзивність, здоровий спосіб життя

Анотація

У статті розглянуто інноваційний досвід реформування фізкультурної освітньої галузі в Сполучених Штатах Америки у руслі суголосності з ідеями вітчизняної реформи «Нова українська школа». Мета статті – на основі вивчення нормативних актів та наукової літератури здійснити аналіз сучасних програм організації рекреаційно-оздоровчої та спортивно-масової урочної і позаурочної діяльності в Сполучених Штатах Америки та визначити перспективи подальшої імплементації їх у практику української системи шкільної фізичної культури.
Аналіз прогресивного зарубіжного досвіду, зокрема інноваційних програм «Активні школи», «Одна школа, одна громада, одна дитина», «Програма комплексної шкільної фізичної активності», що на загальнодержавному рівні реалізуються в закладах загальної середньої освіти США, спрямовані на реалізацію глобальної стратегії підвищення рівня фізичної активності школярів, формування фізично здорового, емоційно стійкого та гармонійно розвинутого покоління, яке має розуміти важливість активного способу життя, здорового харчування та прагнути самовдосконалення.
Нами з’ясовано, що окреслені інноваційні моделі розвитку шкільної фізичної культури в США є перспективним для використання в Україні. Співзвучними визначаємо ідеї: посилення освітнього акценту навчальної дисципліни, що підвищує її статусність як чинника підвищення академічної успішності та соціалізації школярів; посилення вимог до професійної, зокрема, організаційно-методичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури; консолідації школи і громади, педагогів та батьків, а також залучення фахівців (психологів, лікарів, дієтологів, фітнес-тренерів тощо) з метою формування культури здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості учнівської молоді; оздоровче спрямування урочної та позаурочної форм фізичної активності, популяризацію нових її видів; розвиток інфраструктури закладів загальної середньої освіти, їх інклюзивності та безбар’єрності для занять рекреаційною та спортивно-масовою фізичною культурою різних категорій населення.

Посилання

Active Schools, Formerly a Let’s Move! Initiative, Finds New Organizational Home in Action for Healthy Kids. (2018). Chicago Retrieved from https://www.actionforhealthykids.org/active-schools-new-organizational-home/

Active Schools (2022). Physical Education Teacher Education Program Integration Guide. Chicago, Il: Action for Healthy Kids. Retrieved from https://www.activeschoolsus.org/wp-content/uploads/2022/08/Active-Schools-Guiding- Framework.pdf

Belikova, N. O., & Podubinskaya, S. V. (2019). Suchasnyi stan orhanizatsii pozaklasnoi roboty z fizychnoi kultury [Current State Of The Organization Of Extracurricular Activity On Physical Education]. Bulletin of the Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohiienko National University. Physical education, Sport and Human Health, 14, 15-19. DOI: https://doi.org/10.32626/2309- 8082.2019-14.15-19 [in Ukrainian].

Bondarchuk, N., Tulaydan, V., & Tymochko, O. (2023). Perspektyvy modernizatsii osvitnoi haluzi Ukrainy v konteksti pidvyshchennia yakosti fizychnoho vykhovannia shkoliariv i studentiv [Prospects Of Modernization Of The Education Field Of Ukraine In The Context]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Pedahohika. Sotsialna robota [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Pedagogy. Social Work], 2 (53), 17-21. DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.17-21 [in Ukrainian].

CDC Timeline. (2010). Retrieved from https://www.cdc.gov/museum/timeline/2010.html

Centers for Disease Control and Prevention. Increasing physical education and physical activity: A framework for schools (2019). Centers for Disease Control and Prevention, United States Department of Health and Human Services: Atlanta, GA, USA. Retrieved from https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/pdf/2019_04_25_PE-PA- Framework_508tagged.pdf

Centers for Disease Control and Prevention. (2015). Results from the School Health Policies and Practices Study 2014. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, US Dept of Health and Human Services. Retrieved from https:// www.cdc.gov/healthyyouth/data/shpps/pdf/shpps-508-final_101315.pdf

Chyzhyk, T. H., & Pototska, T. F. (2020). Fizychna pidhotovka ditei peredshkilnoho ta molodshoho shkilnoho viku u konteksti Novoi ukrainskoi shkoly [Physical training of children of pre-school and primary school age in the context of the New Ukrainian School]. Mykolaiv [in Ukrainian].

Designed To Move Active Schools. A Practical Guide For School Leaders. (2015). Retrieved from https://www.icsspe.org/ system/files/Designed%20to%20Move%20-%20Active%20Schools%20Report.pdf

Dykyi, O. Yu. (2019). Suchasni pidkhody do orhanizatsii fizychnoho vykhovannia shkoliariv [Modern Approaches to Physical Education of Schoolchildren]. Pedahohichnyi poshuk [Pedagogical Exploration], 1, 24-28 [in Ukrainian].

Dorozh, I., & Kovalchuk, A. (2023). Formuvannia zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti molodshykh shkoliariv v osvitnomu protsesi NUSh [The younger school students health care competence formation in the educational process of the new ukrainian school]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauky [Scientific notes of NSU named after M. Gogol. Psychological and pedagogical sciences], 1, 43-53. DOI: https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-1-43-53 [in Ukrainian].

Drozdova, K.V. (2023). Formuvannia motyviv do zaniat fizychnoiu kulturoiu u suchasnykh shkoliariv [Formation of Motivation for Engaging in Physical Education Among Contemporary Schoolchildren]. In Modern Issues of Physical Education, Sports, Tourism-Local History, and Physical Culture, and Recreation Work: Scientific editors: Nataliia Khlus and Tadeusz Pokusa (pp. 142-178). Opole: The Academy of Applied Sciences – Academy of Management and Administration in Opole [in Ukrainian].

Gray, C., Gibbons, R., Larouche, R., Sandseter, E., Bienenstock, A., & Brussoni, M., et al. (2015). What is the relationship between outdoor time and physical activity, sedentary behaviour, and physical fitness in children? A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12, 6455-6474. DOI https://doi.org/10.3390/ ijerph120606455

Hatfield, D. P., Lynskey, V. M., Economos, C. D., Nichols, E. R., Whitman, N. B.,& Nelson, M. E. (2016). Crowdsourcing Innovative Physical Activity Programs: Active Schools Acceleration Project Case Study. Trans J of the Am College of Sports Medicine, 1 (1), 1-9. DOI https://doi.org/10.1249/TJX.0000000000000724 (in English).

Hellison, D.O.N., & Martinek, T. (2006). 5.4 Social and individual responsibility programs. Physical Education, 61-74.

Haerens, L., Kirk, D., Cardon, G., & De Bourdeaudhuij, I. (2011). Toward the development of a pedagogical model for health-based physical education. Quest, 63 (3), 321-338. https://doi.org/10.1080/00336297.2011.10483684

Johnson, U., Ivarsson, A., Parker, J., Andersen, M. B., & Svetoft, I. (2019). Connection in the fresh air: A study on the benefits of participation in an electronic tracking outdoor gym exercise programme. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, 8, 61-77. DOI https://doi.org/10.26773/mjssm.190309

Kalytka, S. V., Pryimak, V. O., Kovalchuk, N. M., & Tarasiuk, V. Y. (2022). Propahuvannia idei olimpizmu, vprovadzhennia olimpiiskoi osvity ta aksiolohichnyi pidkhid u vykhovanni shkoliariv [Promotion Of Olympism Ideas, Olympic Education, And An Axiological Approach To Schoolchildren’s Education]. Akademichni studii. Pedahohika [Academic Studies. Pedagogy], 1, 168-175. DOI: https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.24 [in Ukrainian].

Kachan, O. A., Kudriavets, D. S., & Volvak, M. O. (2021) Metodychnyi putivnyk Novoi ukrainskoi shkoly: fizychna kultura [Guidelines of the New Ukrainian School: Physical Education]. Kramatorsk: Viddil informatsiino-vydavnychoi diialnosti [in Ukrainian].

Kachan, O. A., & Prystynskyi, V. M. (2022). Kontseptsiia «Sport zarady rozvytku» v realizatsii zavdan novoi ukrainskoi shkoly [The concept of ‘Sport for Development’ in implementing the objectives of the New Ukrainian School]. Sloviansk: vyd-vo B. I. Matorina [in Ukrainian].

Kao, S. C., Cadenas-Sanchez, C., Shigeta, T. T., Walk, A. M., Chang, Y. K, & Pontifex M. B, et al. (2019). A systematic review of physical activity and cardiorespiratory fitness on P3b. Psychophysiology, 57, e13425. DOI https://doi.org/10.1111/ psyp.13425

Kirk, D. (2012). Physical Education Futures: Can we reform physical education in the early 21st Century? Debates in Physical Education, 27, 220-233. DOI https://doi.org/10.4000/ejrieps.3222. URL https://journals.openedition.org/ ejrieps/3222

Launder, A., & Piltz, W. (2013). Play practice: The games approach to teaching and coaching sports. Human Kinetics. Human Kinetics.

Liannoi, M., Rybalko, P., Hanchieva, V., & Krasilov, A. (2019). Metodyka upravlinnia fizkulturno-ozdorovchoiu diialnistiu v suchasnykh zakladakh serednoi osvity [Methodology of management of physical culture and health improvement activity in modern institutions of secondary education]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical Sciences: Theory, History, Innovative Technologies], 4 (88), 280-289. DOI: https://doi.org/10.24139/2312-5993/2019.04/280-289 [in Ukrainian].

Lytvynenko, O. (2023). Problemy vprovadzhennia zdoroviazberezhuvalnykh tekhnolohii i formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia uchniv ta shliakhy yikh vyrishennia [Challenges in implementing health-preserving technologies and promoting a healthy lifestyle among students, as well as ways to address them]. Teoriia, metodyka i praktyka navchannia [Theory, Methodology, and Practice of Teaching], 1 (96), 111-127. DOI: https://doi.org/10.54662/veresen.1.2023.09 [in Ukrainian].

Malina, R. M. (2015). Physical fitness of children and adolescents in the United States: status and secular change. Medicine and Sport Science, 50, 67-90. DOI https://doi.org/10.1159/000101076

Miller, G. F., Sliwa, S., Michael, S., Lee, S., Burgeson, C., Krautheim, A. M., Hatfield, D. P., Sharma, S., & Economos, C. D. (2018). Evaluation of Let’s Move! active schools activation grants. Preventive Medicine, 108, 36-40. DOI https://doi.org/10.1016/j. ypmed.2017.12.024

NCD Risk Factor Collaboration. A century of trends in adult human height (2016). Elife, 5, e13410. DOI https://doi. org/10.7554/eLife.13410

Nesen, O. O. (2023). Vybir variatyvnykh moduliv dlia zaniat vprodovzh odniiei navchalnoi chverti dlia uchniv 5–6 klasiv, vidpovidno do vymohmodulnoi prohramy [The selection of elective modules for sessions throughout one academic quarter for students in 5th-6th grades in accordance with the requirements of the modular program]. In The current issues of physical education, sports, healthy lifestyle, and quality of life among various social groups (pp. 82-85). Kharkiv: Natsionalnyi aerokosmichnyi universytet imeni M. Ye. Zhukovskoho «Kharkivskyi aviatsiinyi instytut» [in Ukrainian].

Ohnystyi, A., Ohnysta, K., & Vlasiuk, R. (2023). STEM-osvita u fizychnii kulturi uchniv [STEM education in the physical culture of students]. [The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Pedagogy], 1 (1), 239-249. DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.30 [in Ukrainian].

Omelianenko, I. (2016). Suchasni vymohy do konstruiuvannia zmistu osvity z fizychnoi kultury v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Modern requirements for designing the content of physical education in general educational institutions]. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky [Youth Scientific Journal Lesya Ukrainka Eastern European National University], 21, 57-62 [in Ukrainian].

Pakhalchuk, N. O., Hroshovenko, O. P., & Holiuk, O. A. (2021). Onovlennia tradytsiinoi metodyky provedennia fizkulturnoho zaniattia z doshkilnykamy ta molodshymy shkoliaramy [Updating the traditional methodology for conducting physical education classes with preschoolers and younger students]. In Physical culture and sports in the educational space: innovations and development prospects: international scientific and practical conference: conference proceedings (March 5–6). Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing». Retrieved fromhttp://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/ book/109 [in Ukrainian].

Physical Activity Guidelines for Americans Midcourse Report Strategies to Increase Physical Activity Among Youth. (2022). U.S. Department of Health and Human Services. Retrieved from https://health.gov/sites/default/files/2019-09/ pag-mid-course-report-final.pdf

Physical Education and Physical Activity. Retrieved from https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/index.htm

Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition (2018). Washington, DC: US Department of Health and Human Services. Retrieved from https://health.gov/sites/default/files/2019-09/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf

Rasberry, C. N., Lee, S. M., Robin, L., Laris, B. A., Russell, L. A., Coyle, K. K., & Nihiser, A. J. (2011). The association between school-based physical activity, including physical education, and academic performance: a systematic review of the literature. Preventive medicine, 52, S10-S20.

Sorokolit, N. S. (2021). Kompetentnisnyi pidkhid u fizychnomu vykhovanni [Competence approach in physical education]. Current issues of science and education: abstract The XIV International Science Conference (ззю 146-152). Rome [in Ukrainian].

Svatiev, A. V., Symonik, A. V., Veritov, O. I., & Voronkova, T. V. (2023). Teoriia i praktyka olimpiiskoi osvity [Theory and practice of Olympic education]: lecture summary for applicants for higher education master’s degree in the specialty «Physical Culture and Sport» of the educational and professional program «Sport». Zaporizhzhia: ZNU [in Ukrainian].

The Essential Components of Physical Education. SHAPE America. (2015). Retrieved from https://www.shapeamerica.org/ Common/Uploaded%20files/uploads/pdfs/TheEssentialComponentsOfPhysicalEducation.pdf

The National Survey of Children’s Health (NSCH). Retrieved from https://mchb.hrsa.gov/data-research/national-survey- childrens-health

Vakhniak, V. (2022). Fizychna kultura v umovakh Novoi ukrainskoi shkoly [Physical Education in the Context of the New Ukrainian School]. Collection of scientific papers «SCIENTIA» (pp. 177-179). Kraków, Poland [in Ukrainian].

Ward, P., Lawson, H. A., Van der Mars, H., & Mitchell, M. F. (2021). 21st century physical education in the United States: Introduction to the special issue. Journal of Teaching in Physical Education, 40 (3), 345-352. Retrieved from https://doi.org/10.4000/ ejrieps.3222

Whole School, Whole Community, Whole Child (WSCC). (2014). Retrieved from https://www.cdc.gov/healthyschools/wscc/ index.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ