ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Автор(и)

  • V. MOKYAK
  • S. TARIELKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.81.289409

Ключові слова:

освіта, освітня парадигма, освітня програма, законодавство про освіту, розвиток освіти, біхевіористська парадигма освіти, конструктивістська парадигма освіти

Анотація

Визначено, що освітня парадигма є фундаментальним аспектом освітньої практики, який формує спосіб задумування, структурування та оцінювання навчання . Дослідження показали , що різні парадигми мають значний вплив на результати навчання учнів, підкреслюючи важливість прийняття більш орієнтованого на учня та конструктивістського підходу в освіті.
Встановлено, що закріплення освітніх парадигм у законах має важливе значення для забезпечення того, щоб освіта відповідала бажаним цілям і результатам. Впровадивши бажану парадигму в навчальну програму, підготовку та розвиток вчителів, оцінювання та надання ресурсів, законодавці можуть створити більш ефективний і змістовний освітній досвід для учнів.
Наведено аргументи на користь того, що розробка навчальних програм є одним із способів впровадження освітніх парадигм у закони. Навчальна програма є основою освіти, і вона визначає, що учні вивчають і як вони це вивчають. Включивши певну освітню парадигму в навчальну програму, законодавці можуть гарантувати, що вчителі надають освіту, яка відповідає бажаній парадигмі.
Розглянуто поточну освітню парадигму в Європейському Союзі, яка наголошує на важливості надання високоякісної, актуальної та інклюзивної освіти та навчання, яке готує учнів до активної участі в житті суспільства та робочої сили. Зосередженість ЄС на ключових компетенціях і навчанні впродовж життя відображає ширшу зміну освітніх парадигм у бік більш орієнтованих на учня, гнучких і персоналізованих підходів до навчання, які наголошують на розвитку навичок 21-го століття.
Проаналізовано зв’язок між освітніми парадигмами та освітніми програмами. Встановлено, що вони є тісно пов’язаними поняттями, які разом формують спосіб задумування, структурування та оцінювання навчання. Освітня парадигма визначає цілі та результати, зміст, структуру, а також методи і стратегії, що використовуються в освітній програмі. Розуміючи зв’язок між цими двома поняттями, педагоги можуть розробляти більш ефективні та змістовні освітні програми, які відповідають їхній освітній парадигмі.

Посилання

Baker L, Wright S, Mylopoulos M, Kulasegaram M, Ng S. Aligning and applying the paradigms and practices of education. Academic Medicine; 2019 (epub ahead of print). doi: 10.1097/ACM.0000000000002693

Baker LR, Phelan S, Woods NN, Boyd VA, Rowland P, Ng SL. Re-e nvisioning paradigms of education: towards awareness, alignment, and pluralism. Advances in Health Sciences Education. 2021;26:1045-58.

Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. John Wiley & Sons.

Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E., & Scott, P. (1994). Constructing scientific knowledge in the classroom. Educational researcher, 23(7), 5-12.

Duffy, T. M., & Jonassen, D. H. (1992). Constructivism and the technology of instruction: A conversation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research, 77(1), 81-112.

Kantek, F. (2015). Educational paradigms and teaching styles. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 179-186.

Prawat, R. S. (1992). Teachers’ beliefs about teaching and learning: A constructivist perspective. American journal of education, 100(3), 354-395.

Skinner, B. F. (1954). The science of learning and the art of teaching. Harvard Educational Review, 24(2), 86-97.

Batechko, N., & Mykhailichenko, M. Evolution of educational paradigms in modern scientific discourse. Education, 2020, (9), 29–37. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.4 [in Ukrainian]

Zyazyun I.A. Educational paradigms and pedagogical technologies in the dimensions of the philosophy of education. Scientific Bulletin of Moscow State University named after V.O. Sukhomlynskyi. No. 1.33. with. 22 - 26. URL: http://en.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/6_5.pdf [in Ukrainian]

Priyma S. V. The concept of principle in the aspect of relationship with adjacent categories. State construction and local self-government. 2014. Issue 28. p. 46 - 54. P. 48 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-20

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ