FEATURES OF FUTURE TEACHER’S ETHNOCULTURAL COMPETENCE FORMATION IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW

Автор(и)

  • N. SULAIEVA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.81.289368

Ключові слова:

етнокультурна компетентність, майбутній учитель, формальна та неформальна освіта

Анотація

У статті висвітлюються окремі аспекти розвитку етнокультурної компетентності студентів закладів вищої педагогічної освіти під час війни в Україні. Зокрема наголошується, що фундаментом формування здатності майбутнього педагога вільно орієнтуватися у світі значень культури свого етносу, розуміти мову цієї етнокультури і творити цією мовою є оволодіння фундаментальними освітніми компонентами, як то українська мова, історія української державності та національної культури, історія педагогіки, етнопедагогіка тощо. Підкреслюється, що употужненню етнокультурної компетентності майбутнього педагога сприяє отримання студентами закладу вищої педагогічної освіти неформальної мистецької освіти у постійно діючих художньо-творчих колективах національного спрямування та тимчасових об’єднаннях студентів. Акцентується увага на тому, що неформальна мистецько-проствіницька діяльність майбутніх учителів у таких колективах сприяє розвитку у них ментальності, формування їх етнічної моралі, поглиблення етнічної самосвідомості, збагачення етнокультурної компетентності тощо. Вказується, що цінність отримання неформальної освіти в художньо-творчих колективах особливо актуалізується в умовах воєнного стану. Це зумовлено, перш за все, піднесенням національного духу, уведенням значно більшої кількості творів національно спрямованого змісту, а також можливістю залучення до спільної неформальної мистецько-просвітницької діяльності переміщених осіб з тимчасово окупованих територій (студентів інших вишів, дітей дошкільного та шкільного віку, які знайшли приисток в університетах неокупованих територій). У статті наводяться приклади діяльності неформальних художньо-творчих колективів та тимчасових об’єднань Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, діяльність у яких в умовах війни має позитивний вплив на формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів.

Посилання

Dokukina, O. M. (2008). Natsionalne vykhovannia ditei i uchnivskoi molodi [National education of children and students]. Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Khrinkom Inter [in Ukrainian].

Yevnukh, M. B. (2008). Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu u pedahohichnykh navchalnykh zakladakh [Organization of the educational process in pedagogical educational institutions]. Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Khrinkom Inter [in Ukrainian].

Kafarskyi, V. I., Savchuk, B. P. (2006). Etnolohiia [Ethnology]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Lozko, H. S. (2001). Etnolohiia Ukrainy. Filosofsko-teoretychnyi ta etnorelihiieznavchyi aspect [Ethnology of Ukraine. Philosophical-theoretical and ethno-religious aspect]. Kyiv: ArtEk. [in Ukrainian].

Nelha, O. V. (1997). Teoriia etnosu. Kurs lektsii [Ethnos theory. Course of lectures]. Kyiv. TANDEM [in Ukrainian]. Pekelna, V. S. (2008). Etnopedahohika [Ethnopedagogy]. [Entsyklopediia osvity. Encyclopedia of Education]. K. : Khrinkom Inte. [in Ukrainian].

Sulaieva, N. V. (2014). Neformalna mystetska osvita maibutnikh uchyteliv u khudozhno-tvorchykh kolektyvakh(Dys. doktora ped. nauk). Instytut pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh NAPN Ukrainy, Kyiv [in Ukrainian].

Sulaieva, N. V. (2013). Pidhotovka vchytelia v pedahohichnomu prostori neformalnoi mystetskoi osvity. Poltava : IZMN [in Ukrainian].

Sulaieva, N., Hnizdilova, O., Palekha, O. (2020). Formation of future kindergarten teachers’ ethnocultural competence in non-formal artistic and creative groups. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II, May 22th-23th. 364–375.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-20

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ