DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.74.196670

ПРОБЛЕМА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Yu. LUKASHOVA, O. HNIZDILOVA

Анотація


У статті схарактеризовано ідеї трудового виховання в різні історичні періоди його розвитку. Доведено, що наукові надбання минулого, є невід’ємною складовою розвитку нової педагогічної думки. Встановлено, що ХІХ – початок ХХ століть залишили у світовій культурі низку виховних систем, у яких реалізувався могутній педагогічний потенціал праці. Підкреслено, що в розробці теорії трудового виховання дошкільників у період радянських часів педагоги у своїх дослідженнях зверталися до виховних можливостей дитячої праці, формування моральних якостей під впливом різних видів трудової діяльності, а також методики керівництва дитячою працею. Виявлено, що тривалий період трудова діяльність розглядалася як морально-освітній фактор розвитку підростаючого покоління, а працелюбність як важлива моральна риса особистості. З'ясовано, що в останні роки в теоретичних дослідженнях простежується спад інтересу до питань трудового виховання дітей. Дослідження вчених спрямовані на вивчення закономірностей побудови педагогічного процесу з метою цілісного впливу на трудовий розвиток дітей, формування уявлень про працю та професії дорослих, розвиток базових якостей в трудовій діяльності дітей, встановлення місця трудового виховання в умовах пошуку нових підходів організації навчально-виховного процесу в ЗДО.


Ключові слова


трудове виховання; діти дошкільного віку; ознайомлення з працею дорослих; наукові дослідження; персоналія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bielienka, H. V. (2010). Zrostannia doshkilnyka v pratsi [The growth of preschoolers in labor]. Kyiv: Shkilnyi svit [in Ukrainian].

Hutsan, L. A. (2019). Problema trudovoho vykhovannia osobystosti v istorychnomu vymiri [The problem of labor education of the individual in the historical dimension]. Pedahohika ta istoriia pedahohiky [Pedagogy and history of pedagogy], 10. 167-172. Retrieved from https://goo-gl.su/bymTZQf [in Ukrainian].

Mashovets, M. A. (2018). Trudove vykhovannia ditei doshkilnoho viku: poshuk novykh idei [Labor education of preschool children: search for new ideas]. Innovatyka u vykhovanni [Innovation in education], 7 (2). 147-153. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_7%282%29 18 [in Ukrainian].

Rusova, S. F. (1997). Vybrani pedahohichni tvory [Selected pedagogical works]. (Vol. 1). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Tsiupak, I. M. (2012). Oznaiomlennia doshkilnykiv z pratseiu doroslykh u pedahohichnykh doslidzhenniakh XX st [Familiarization of preschool children with the labor of adults in pedagogical research of the XX century]. Retrieved from http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/3211/1

/14_%D0%A6%D1%8E% D0%BF%D0%B0%D0%BA%20%D0%86.%D0%9C.pdf [in Ukrainian].

Ushynskyi, K. D. (1983). Vybrani pedahohichni tvory [Selected pedagogical works] (Vol. 1). Kyiv: Rad. Shkola [in Ukrainian].

Yakovenko, V. V. (2018). Stanovlennia idei trudovoho vykhovannia ditei doshkilnoho viku [Becoming of ideas of labour education of children of preschool age]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia [Theory and methodology of teaching and education], 44. 187-198 [in Ukrainian].

Yeskova, T. L. (2007). Problema vykhovannia v doshkilnykiv pratseliubnosti u vitchyznianii pedahohichnii teorii ta praktytsi u pershii tretyni XX st [The problem of upbringing of hardworking preschoolers in the national pedagogical theory and practice in the first third of the XX century]. Scientific notes of the Berdyansk State Pedagogical University. Pedagogical science, 3. 8-13 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.