Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 73 (2019) ПЕРЕОЦІНКА ПОГЛЯДІВ НА СИСТЕМУ МОНАСТИРСЬКОГО ВИХОВАННЯ ІV-VІ СТОЛІТЬ У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (20-ТІ РР. ХХ СТ. – 1991 Р.) Анотація   PDF
V. MIROSHNYCHENKO, O. KOLESNYK
 
№ 73 (2019) ПОЛОНІЗАЦІЙНІ ВИТОКИ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ВОЛИНІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ) Анотація   PDF
M. CHUMAK
 
№ 73 (2019) ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УЧНІВ ТЕХНІЧНОМУ МОДЕЛЮВАННЮ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
O. KOZYROD
 
№ 73 (2019) ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КОНТЕКСТНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
L. DOVHOPOLA
 
№ 72 (2018) ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Oksana Danysko
 
№ 72 (2018) ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІНДУКЦІЇ ТА ДЕДУКЦІЇ В ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ І МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Maхіm Lutfullin
 
№ 74 (2019) ПРОБЛЕМА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ Анотація   PDF
Yu. LUKASHOVA, O. HNIZDILOVA
 
№ 74 (2019) ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ І БАТЬКІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
O. HAVRYLO
 
№ 74 (2019) ПРОЕКТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
N. NAHORNA
 
№ 73 (2019) РЕЗЕРВИ ПІДНЕСЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
M. LUTFULLIN
 
№ 74 (2019) РИМО-ІРЛАНДСЬКА ОСВІТНЯ ТРАДИЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Анотація   PDF
A. RYABOKIN
 
№ 73 (2019) РОЗВИТОК ІДЕЇ ПОЛІТЕХНІЗМУ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
L. SEMENOVSKA
 
№ 73 (2019) РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ Анотація   PDF
V. HRYHORENKO, L. PAKHOMOVA, N. SHEVCHENKO
 
№ 72 (2018) РОЗВИТОК ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ДУХОВНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ПРИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ У ХІХ -ХХ СТ. Анотація   PDF
Vasil Fazan
 
№ 73 (2019) РОЛЬ ЛЕКЦІЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ П. К. ЗАГАЙКА Анотація   PDF
V. OPANASENKO
 
№ 72 (2018) РОЛЬ МЕДІАЦІЇ У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ Анотація   PDF
Mariia Kuziv
 
№ 73 (2019) РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВО ОРІЄНТОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗВО УКРАЇНИ Анотація   PDF
Y. HONCHAROVA
 
№ 74 (2019) САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В РЕАЛІЯХ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Yu. STEZHKO
 
№ 71 (2018) СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ТА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ Анотація   PDF
Natalia Sayko
 
№ 73 (2019) СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УСТАНОВ ДЛЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТА БЕЗДОГЛЯДНИХ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ (20 – 30-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
V. FAZAN
 
№ 74 (2019) СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОГРАМИ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ Анотація   PDF
N. PUSEPLINA
 
№ 72 (2018) СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Illia Volyk, Valentyna Tsyna
 
№ 72 (2018) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Pavlo Yanchenko
 
№ 74 (2019) СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ІНТЕРАКТИВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
I. LIUBCHENKO, A. KUCHAI
 
№ 74 (2019) СУТЬ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКИ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ Анотація   PDF
V. FAZAN
 
51 - 75 з 83 результатів << < 1 2 3 4 > >>