№ 74 (2019)

DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.74

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ PDF
T. BONDARENKO 5-9
ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ І БАТЬКІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
O. HAVRYLO 9-12
ОСОБЛИВОСТІ МОТОРНОГО ТА КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З МОТОРНОЮ АЛАЛІЄЮ PDF
V. DVIZHONA 12-16
КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД PDF
L. ZIMAKOVA 17-20
КРЕАТИВНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: СУТНІСНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ PDF
V. KRAMARENKO 21-24
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВОГО СТИЛЮ ЖИТТЯ PDF
T. PARFINENKO 24-28
ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З РОДИНАМИ У ВИХОВАННІ ЧУЙНОСТІ PDF
O. STANICHENKO 28-32
ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ PDF
E. VOLYK, E. DOROSHENKO, V. TSINA 32-36
ВПЛИВ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
O. SHYKYRINSKA 36-39

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ ВЕБ-СЕРВІСУ ДЛЯ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ PDF
A. HAFIIAK 40-42
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ PDF
O. DANYSKO, L. SEMENOVSKA 43-48
КОНЦЕПЦІЯ ТА ЕТАПИ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ON LINE КУРСІВ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
N. IVANKOVA 48-52
ЗНАЧУЩІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
N. DEM’YANKO, V. IRKLIIENKO 53-57
АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНО- ЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
O. KORNOSENKO, V. BONDARENKO, M. BONDARENKO 58-63
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ІНТЕРАКТИВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
I. LIUBCHENKO, A. KUCHAI 64-68
ПРОЕКТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
N. NAHORNA 68-72
ІНТЕЛЕКТ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ДОСЛІДНИЦЬКІЙ КУЛЬТУРІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
I. PROTSENKO 73-78
СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОГРАМИ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ PDF
N. PUSEPLINA 78-81
САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В РЕАЛІЯХ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Yu. STEZHKO 81-85
АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК У СИСТЕМІ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ З БОКСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
O. KHYZHNIAK 86-89

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ

ФЕДІР ПОШИВАЙЛО, «ВІДОМИЙ ЯК ДОБРИЙ МЕТОДИСТ»: ДІЯЛЬНІСТЬ У 1900-1941 РОКАХ PDF
L. BULAVA 90-93
ПРОБЛЕМА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ PDF
Yu. LUKASHOVA, O. HNIZDILOVA 94-98
ТРАНСГРАНИЧНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНСЬКОГО ПОДУНАВ'Я: АКТУАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ PDF
N. GRAMATIK 98-105
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДИ ОСВІТИ PDF
A. KOBOBEL, O. ILCHENKO 105-110
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ПОЛТАВСЬКОГО ІНО І. Я. ЧАЛЕНКА PDF
V. MIROSHNICHENKO 111-114
ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ П. К. ЗАГАЙКА НА ПОЛТАВЩИНІ PDF
V. OPANASENKO 114-117
РИМО-ІРЛАНДСЬКА ОСВІТНЯ ТРАДИЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ PDF
A. RYABOKIN 118-122
ГІСПАЛЬСЬКА ЄПИСКОПАЛЬНА ШКОЛА, ЯК ОСЕРЕДОК ОСВІТИ У ВЕСТГОТСЬКІЙ ІСПАНІЇ PDF
M. SAIBEKOV 122-127
СУТЬ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКИ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ PDF
V. FAZAN 127-131
ДУХОВНІ ОРІЄНТИРИ ЛЮДИНИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ PDF
O. TSYBULKO 131-134
ВНЕСОК ДУХОВЕНСТВА У ВИХОВАННЯ І ПРОСВІТНИЦТВО ДІТЕЙ PDF
V. SHAFRANOVSKIY 134-137