№ 72 (2018)

DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2018.72

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТЬЮТОРСТВА PDF
Alla Boiko 3-9
СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ PDF
Illia Volyk, Valentyna Tsyna 10-14
РОЛЬ МЕДІАЦІЇ У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ PDF
Mariia Kuziv 15-18
ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МУЗЕЮ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ PDF
Nataliia Puseplina 19-23

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ PDF
Oksana Danysko 24-30
МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО САМООЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Oleksandr Mamon, Dmytro Halchenko 31-35
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ PDF
Kateryna Riabchikova 36-46
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Pavlo Yanchenko 47-53
ЗМІСТОВО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ PDF
Yuliia Medvid, Oleksandr Vodchyts 54-64
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НАПИСАННЯ ЕСЕ НА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНУ ТЕМАТИКУ PDF
Tetiana Opaliuk 65-71

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ

НАУКОВА ШКОЛА ПРОФЕСОРА С.Т. ЗОЛОТУХІНОЇ: КРОКИ СТАНОВЛЕННЯ І ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ PDF
Olena Hnizdilova 72-77
IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF POLYTECHNIC EDUCATION AS INNOVATIVE DIRECTION OF SCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE PDF
Larysa Semenovska 78-82
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ПРОБЛЕМИ ЯК НЕОБХІДНИЙ СКЛАДНИК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (за матеріалами дисертацій зі спеціальності 13.00.01 «загальна педагогіка та історія педагогіки», захищених у 2016 рр.) PDF
Tetiana Doronina 83-88
РОЗВИТОК ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ДУХОВНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ПРИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ У ХІХ -ХХ СТ. PDF
Vasil Fazan 89-94
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА PDF
Lesia Petrenko 95-102
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІНДУКЦІЇ ТА ДЕДУКЦІЇ В ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ І МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Maхіm Lutfullin 103-108
ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ ЯК СИСТЕМИ PDF
Valentyna Bondarenko, Oksana Kornosenko 109-116
ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) PDF
Natalia Tanko 117-122
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ PDF
Ivan Kravchenko, Yuliia Maslo 123-126
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА КУЗЬМИЧА ЗАГАЙКА (1928 – 2013 рр.) PDF
Viktoriia Opanasenko 127-131
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ПРОФЕСОРА В.К. СИДОРЕНКА ПОЛТАВСЬКОГО ПЕРІОДУ PDF
Anastasiia Savchenko 132-137