CHARACTERISTICS OF DIAGNOSTIC INSTRUMENTARIUM OF THE FORMATION OF NATURAL AND SCIENTIFIC COMPETENCEE OF FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL THERAPY AND ERGOTHERAP

Автор(и)

  • A. FASTIVETS

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.81.289400

Ключові слова:

майбутній фахівець з фізичної терапії та ерготерапії, природничо-наукова підготовка, природничо-наукова компетентність, критерії сформованості, показники сформованості, рівні сформованості

Анотація

У статті наведено характеристику критеріїв, показників і рівнів сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх фахівців із фізичної терапії й ерготерапії у процесі професійної підготовки у сучасному ЗВО.
Запропоновано низку критеріїв, серед яких: особистісно-мотиваційний, когнітивний, інтеграційно-змістовий, інформаційно-комунікативний, операційно-діяльнісний, здоров’язберігальний і професійно-рефлексивний. Для кожного критерію виокремлено низку показників та рівнів (елементарний, базовий, достатній і творчий) сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх фахівців. Особистісно-мотиваційний критерій оцінює сформованість мотивів вивчення природничо-наукових дисциплін, ставлення до них, наявність мотиваційної установки на професійну реабілітаційну діяльність.
Інтеграційно-змістовий критерій спрямований на оцінювання ступеня володіння міжпредметними і транспредметними знаннями в галузі природничо-наукових дисциплін, а також сформованості інтегральних знань про сутність і зміст професійної природничо-наукової діяльності майбутнього фахівця з фізичної терапії й ерготерапії. Операційно-діяльнісний критерій характеризують такі показники, як сформованість умінь і навичок виконання професійних завдань з використанням природничо-наукових знань та здатність до самоосвіти. Інформаційно-комунікативний критерій передбачає оволодіння методами отримання інформації відповідно до гіпотез, розвиток уміння розробляти й використовувати сучасні апаратно-програмні засоби в процесі виконання професійних функцій, створювати масиви емпіричних даних, опрацьовувати різноманітні інформаційні джерела, а також здатність працювати з респондентами і співпрацювати з колегами, здійснюючи професійну діяльність. Здоров’язберігальний критерій застосовується з метою оцінки спрямованості професійної діяльності майбутнього фахівця на дотримання здорового способу життя, збереження й відновлення здоров’я інших людей, наявного рівня володіння здобувачем освіти технологіями здоров’язбереження і формування здоров’язберігального професійного середовища. Професійно-рефлексивний критерій дає змогу оцінити здатність майбутніх фахівців усвідомлювати й визначати рівень та результативність власної природничо-наукової підготовки, здатність до саморегуляції, саморозвитку і самовдосконалення, вміння свідомо контролювати результати своєї діяльності, визначати рівень власного розвитку й динаміку особистісного зростання.

Посилання

Biletska H. (2014). Pryrodnycho-naukova pidhotovka maibutnikh ekolohiv: sutnist ta stan problemy u pedahohichnykh doslidzhenniakh. Vyshcha osvita Ukrainy. №1. C. 60–65 [in Ukrainian].

Bilyk V. H. (2017). Poniatiino-terminolohichnyi aspekt pryrodnycho-naukovoi pidhotovky maibutnikh psykholohiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Naukovi zapysky [Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova]. Seriia : Pedahohichni nauky : zb. nauk. statei. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. Vyp. SXKhKhV (135). S. 13–21 [in Ukrainian].

Huzii N.V. (2007). Katehoriia profesionalizmu v teorii i praktytsi pidhotovky maibutnoho pedahoha: dys...d-ra ped.nauk: spets.13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity». Kyiv. 488 s [in Ukrainian].

Drobin A. A. (2020). Tekhnolohiia vidboru strukturnykh elementiv znan kohnityvnoho komponenta pryrodnycho-naukovoi kompetentnosti. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. №72. T. 1. S. 116–119 [in Ukrainian].

Makarenko V. I. Spetsyfika orhanizatsii protsesu pryrodnycho-naukovoi pidhotovky maibutnikh likariv. Imidzh suchasnoho pedahoha. 2017. №1 (170). S. 29–32.

Naumenko S. O. Pryrodnycho-naukova kompetentnist yak obiekt monitorynhu yakosti zahalnoi serednoi osvity. Pedahohichna osvita : teoriia i praktyka. T. 1. №22. S. 310–319 [in Ukrainian].

Paikush M. A. (2018). Pryrodnychonaukova skladova v konteksti formuvannia tsilisnoi systemy znan maibutnoho likaria. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. Vyp. 58–59. S. 438–447 [in Ukrainian].

Rybalko L. M. (2012). Suchasni pidkhody do rozviazannia problemy intehratsii zmistu pryrodnycho-naukovoi osvity. Pedahohichni nauky : teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. №5 (23). S. 105–110 [in Ukrainian].

Temerivska T. H. (2004). Formuvannia piznavalnoi aktyvnosti studentiv medychnoho koledzhu v protsesi vyvchennia pryrodnycho-naukovykh dystsyplin : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04. Ternopil. 2004. 20 s [in Ukrainian].

Tkachenko I. A. (2013). Aktualnist pryrodnycho-naukovykh dystsyplin u intehratsiinomu rozrizi kompetentnisnoi paradyhmy osvity / Tkachenko I. A., Krasnobokyi Yu. M. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho derzhavnoho universytetu. Seriia pedahohichna. Kamianets-Podilskyi : Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka. Vyp. 19. S. 57–60 [in Ukrainian].

Fediienko V. V. (2009). Modeli kvalimetrii i porivniannia rivniv navchalnykh dosiahnen studentiv u riznykh otsinochnykh systemakh: : dys...kand. ped.nauk: spets.13.00.09 «Teoriia navchannia». Kirovohrad. 212 s [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-20

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ