ПРОСВІТНИЦЬКА ТА ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1990-ті РОКИ)

Автор(и)

  • M. POLYAKOVA-LAGODA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2022.80.278243

Ключові слова:

ХХ століття, Україна, публічні бібліотеки, просвітництво, виховання

Анотація

У статті здійснено ретроспективний аналіз просвітницької та виховної діяльності публічних бібліотек України в 1990-ті роки ХХ століття на тлі проблем і цінностей, розвитку та пріоритетів тогочасного суспільства. Вивчено зміни у бібліотечному законодавстві, видах і типах бібліотек, у змісті та структурі їхньої діяльності, процеси створення ряду національних бібліотек, розбудови в останнє десятиліття ХХ ст. сучасної бібліотечної системи України, започаткування активного формування електронних бібліотек та ресурсів. В рамках тогочасного реформування суспільно-політичного життя країни розкрито особливості стимулювання інтересу читачів до національної культури та соціально-політичного життя, започаткування видання підручників та навчальних посібників з бібліотечної справи, інтеграції традиційних бібліотечних технологій зі створенням нових інформаційних моделей розвитку суспільства, використання Інтернет-технологій в бібліотечній справі. Здійснено аналіз основних напрямів дослідження історії бібліотечної справи та бібліотек в контексті соціокультурного розвитку України ХХ ст., серед яких відбувалось вивчення історії публічних бібліотек різних культурних осередків, товариств, просвітницьких установ. Серед форм організації просвітницької та виховної діяльності публічних бібліотек на рубежі 2000-х років виділено: артвиставки, літературні вітальні, презентації книг, читацькі конференції. До методів просвітницької та виховної діяльності публічних бібліотек 1990-х років віднесено: бібліотечні диспути, використання бібліотечних плакатів, читання вголос, літературні вікторини, рольові та інтелектуальні ігри, суди з елементами театралізації літературних творів, обговорення книг, сімейне читання та ін. Доведено, що в розвитку просвітницької та виховної діяльності публічних бібліотек України кінця ХХ століття головними характеристиками були, з одного боку, докорінна трансформаційна перебудова бібліотечної справи на засадах відродженням національних ідей просвітництва та виховання в незалежній Україні, а з іншого, стагнація бібліотечної справи в цей історичний період, викликана економічною кризою в країні, зростанням цін та інфляцією.

Посилання

Asharenkova, N. H. (1997). Funktsiyi masovoyi roboty biblioteky v suchasniy sotsiokulturniy sytuatsiyi v suspilstvi [Functions of mass work of the library in the modern socio-cultural situation in society]. In V. H. Chernets, V. A. Bitayev, A. P. Obertynska (Eds.), Kultura Ukrayiny: stan, problemy, tendentsiyi rozvytku [Culture of Ukraine: state, problems, development trends]: zb. nauk. st. (pp. 132-138). Kyiv [in Ukrainian].

Bibliotechna pedahohika [Library pedagogy]. Ukrayinska bibliotechna entsyklopediya [Ukrainian library encyclopedia]. Retrieved from https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29326/1/O_Matviichuk_OSP.pdf [in Ukrainian].

Bura, N. P.(1991). Formy masovoyi roboty z chytachamy u bibliotekakh (1920–1930-i rr.) [Forms of mass work with readers in libraries (1920s–1930s)]. Bibliotekoznavstvo i bibliohrafiya [Library science and bibliography], 30, 127-131 [in Ukrainian].

Kuras, I. F. (2002). Suchasni sotsiokulturni protsesy i zrostannya intelektualnoyi misiyi bibliotek [Modern sociocultural processes and the growth of the intellectual mission of libraries]. Bibliotechnyi visnyk [Library Bulletin], 6, 46-49 [in Ukrainian].

Natsionalna elektronna biblioteka Ukrayiny: proektni rishennya, informatsiyni resursy, vkhidni format [National electronic library of Ukraine: project solutions, information resources, input formats]. (2000). Kyiv [in Ukrainian].

Pro biblioteky i bibliotechnu spravu [About libraries and librarianship]: Zakon Ukrayiny (1995). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR) [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR).], 7, 45. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro minimalni sotsialni normatyvy zabezpechennya naselennya publichnymy bibliotekamy v Ukrayini [About the minimum social standards for providing the population with public libraries in Ukraine]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 30 travnya 1997 r. № 510. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/510-97-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Sokolyanska, S. O. (2003). Potentsial ihrovoyi diyalnosti u stanovlenni osobystosti yunoho chytacha [The potential of game activity in the formation of a young reader's personality]. Visnyk Knyzhkovoyi palaty [Bulletin of the Book Chamber], 4, 21-24 [in Ukrainian].

Zakonodavstvo – bibliotekam Ukrayiny [Legislation - for libraries of Ukraine]: dovidkove vydannya (2000). Kyiv. Vyp. 1: Zahalni zasady diyalnosti bibliotek, pryynyati 14 lyutoho 1992 r., № 2117 – KHII iz dopovnennyamy ta zminamy 1992–1996 rr. [in Ukrainian].

Zyizdy, kongresy bibliotechni ta bibliohrafichni [Congresses, library and bibliographic congresses]. Ukrayinska bibliotechna entsyklopediya [Ukrainian library encyclopedia]. Retrieved from https://ube.nlu.org.ua/article/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ