ПРОБЛЕМА ЄДНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • O. ILCHENKO
  • N. KONONETS

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2022.79.264670

Ключові слова:

принцип єдності теорії і практики, педагогічна теорія і практика, прагматична концепція Дж. Дьюї, метод проєктів В. Кілпатріка, Дальтон-план Г. Паркхерст, бригадно-лабораторний метод організації навчання, загальна і політехнічна освіта, трудова підготовка, професійна підготовка вчителя

Анотація

Здійснено аналіз проблеми єдності і співвіднесення педагогічної теорії та практики в історичній ретроспективі, зокрема – в руслі прагматичної концепції Дж. Дьюї, методу проєктів В. Кілпатріка, Дальтон-плану Г. Паркхерст, бригадно-лабораторного методу організації навчання, зв’язку загальної освіти з політехнічною і трудовою підготовкою. Підкреслено, що єдність теоретичних і практичних компонентів педагогічного процесу виключає питання домінування теорії чи практики або їх незалежного співіснування. У цьому контексті важливим є – міцний зв›язок, баланс і оптимальне співвіднесення. Підґрунтям забезпечення єдності педагогічної теорії та практики виступає принцип цілісності, фундаментальності і безперервності навчання.
Зазначено, що в умовах Нової української школи принцип зв’язку теорії і практики є одним із провідних в організації освітнього процесу. У цьому зв’язку все більшої актуальності набувають методи / системи / технології самореалізації учнів, такі як: перевернутий клас, метод проєктів, кейс-метод, віннетка-план, дальтон-план та ін. У цьому контексті увагу акцентовано на важливості якісної підготовки майбутніх учителів, зокрема запропоновано рекомендації щодо посилення ефективності цієї роботи: у площині підвищення професійного і загальнокультурного рівня та педагогічної майстерності викладача закладу вищої освіти; у площині розроблення нових та перегляду / оновлення діючих освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів і магістрів; у площині удосконалення механізмів забезпечення надання якісних освітніх послуг.

Посилання

Boiko, A. M. (2001). Yednist teorii i praktyky u pidhotovtsi vchytelia [Unity of theory and practice in teacher training]. Osvita Ukrainy [Education of Ukraine], 57, 5 [in Ukrainian].

Boiko, A. M. (2002). Shliakhy zabezpechennia yednosti teorii i praktyky u pidhotovtsi vchytelia [Ways to ensure the unity of theory and practice in teacher training]. Pedagogical Sciences, 26-27 [in Ukrainian].

Kairov, I. A., & Petrov, F. N. (Eds.). (1966). Pedagogicheskaia entciklopediia [Pedagogical encyclopedia] (Vol. 3). Moskva: Sov. entciklopediia [in Russian].

Nova ukrainska shkola [New Ukrainian school]. (2016). Retrived from https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola [in Ukrainian].

Pro osvitu [About education]. № 2145-VIII. (2017). Osvita. UA. URL: http://osvita.ua/legislation/law/2231 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-19

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ