ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ»

Автор(и)

  • O. MOMOT

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2022.79.264546

Ключові слова:

культура здоров’я, заклад вищої освіти, освітній процес, здоров’я, студент

Анотація

У статті розкрито зміст і структуру програми навчальної дисципліни «Технології формування культури здоров’я у фізичному вихованні», мета якої формувати осмислене та відповідальне ставлення до свого здоров’я і оточення через засвоєння знань про здоров’я та здоровий спосіб життя, навичок здоров’язбережувальної поведінки, як умови ефективної навчально-професійної діяльності і узагальненого показника професійної культури особистості майбутнього спеціаліста. Очікуваними результатами навчання з дисципліни є: відтворити основоположні поняття: «технології», «здоров’язбережувальні технології», «культура здоров’я», «здоровий спосіб життя», «мотивація», «олімпійські цінності», «здоров’язбережувальне середовище»; визначити зміст та класифікацію технологій збереження здоров’я у фізичному вихованні; класифікувати форми, методи і принципи використання технологій формування культури здоров’я у фізичному вихованні; запропонувати шляхи упровадження технологій формування культури здоров’я у практичну діяльність з урахуванням матеріально-технічного забезпечення занять фізичною культурою; використовувати технології збереження здоров’я у фізичному вихованні; передбачити основні напрями інноваційних перетворень у фізичному вихованні.
Проаналізовано наукові дослідження, які присвячені формуванню культури здоров’я молоді з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, пошуку нових підходів до організації освітнього процесу, впровадження здоров’язбережувальних технологій, спрямованих на гуманізацію освіти постає нагальна потреба розширення змісту здоров’язбережувальних знань.
Розкрито авторське бачення поняття «технології» як складне динамічне явище, взаємодія учасників виховного процесу, комплекс засобів, форм, методів, їхня етапність, спрямоване на вирішення завдання виховання особистості майбутнього вчителя в умовах створення здоров’язбережувального середовища закладу вищої освіти.

Посилання

Bespalko, V. P. (1989). Slagaemye pedagogicheskie tekhnologi [Components of pedagogical technologies]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Boichenko, T. (2005). Valeolohiia – mystetstvo buty zdorovym [Valeology is the art of being healthy]. Zdorov’ia ta fizychna kultura [Health and physical culture], 2, 1-4 [in Ukrainian].

Kobernyk, O. M., & Tereshchuk, H. V. (2007). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii u trudovomu navchanni [Innovative pedagogical technologies in labor training]. Ternopil; Uman [in Ukrainian].

Moiseiuk, N. Ye. (2007). Pedahohika [Pedagogy]. 5 ed. [in Ukrainian].

Momot, O. O. (2016). Prohramne zabezpechennia kursu «Tekhnolohii stvorennia zdorov’iazberezhuvalnoho seredovyshcha u vyshchykh navchalnykh zakladakh» [The software of the course «Technologies of creation a healthy environment in higher educational institutions»]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 3(57), 406-411 [in Ukrainian].

Momot, O. O. (2019). Teoriia i praktyka vykhovannia maibutnoho vchytelia v umovakh stvorennia zdorov’iazberezhuvalnoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu [Theory and practice of educating future teachers in terms of creating a healthy environment of higher education]. (D. dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Vashchenko, O., & Svyrydenko, S. (2006). Hotovnist vchytelia do vykorystannia zdorov’iazberihaiuchykh tekhnolohii u navchalno-vykhovnomu protsesi [Teacher’s willingness to use health technologies in the educational process]. Zdorov’ia ta fizychna kultura [Health and physical culture], 8, 1-6 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-19

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ