ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Yu. STRYZHAK
  • M. GRINYOVA

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2022.79.264538

Ключові слова:

саморегуляція навчання, мотивація, навчальний процес, професійна діяльність, уміння та навички

Анотація

У дослідженні схарактеризовано сутність розвитку у майбутніх вчителів іноземної мови позитивної мотивації до саморегуляції навчання засобами тренінгів, проаналізовано структуру, стадії та переваги тренінгу як активної форми навчання.
З›ясовано, що глобальні зміни, що відбуваються в суспільстві, потребують істотних змін у системі освіти, перегляду принципів її організації, форм і методів навчально-виховного процесу, зокрема розробки і впровадження сучасних освітніх технологій навчання.

Посилання

Haltseva, T. O. (2016). Treninh yak tekhnolohiia pidvyshchennia navchalnoi samoefektyvnosti studentiv [Training as a technology to increase students’ learning efficiency]. Scientific Bulletin of Kherson State University, 1(1), 124-129. Retrived from http://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/655/613 [in Ukrainian].

Hrynova, M. V. (2012). Samorehuliatsiia [Self-regulation]. Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Hryntsiv, M. (2013). Samorehuliatsiia yak komponent profesiinoi pidhotovky maibutnoho fakhivtsia [Self-regulation as a component of professional training of future specialists]. Topical issues of the humanities: an intercollegiate collection of researchers working with young people with Drohobych workers at Ivan Franko University, 4, 238-245 [in Ukrainian].

Miroshnyk, S. I. (2020). Navchalnyi treninh yak optymalna forma orhanizatsii navchannia pedahohichnykh pratsivnykiv v umovakh pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Educational training as the optimal form of organization of training of pedagogical workers in the conditions of postgraduate pedagogical education]. Narodna osvita [ Public Education]. Retrived from https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/269 [in Ukrainian].

Shvalb, Yu. M. (2005). Zadachnyi podkhod k postroenyiu uchebnoho trenynha v vuze [Problem-based approach to the construction of educational training in higher education]. In Psykholohichni treninhovi tekhnolohii u pravookhoronnii diiadnosti : naukovo-metodychni ta lohanizatsiino-praktychni problemy vprovadennia i vykorystannia, perspektyvy rozvytku [Psychological training technologies in law enforcement: scientific and methodological and organizational and practical problems of implementation and use, prospects for development] : Procceding of Scientific Conference (Pt. 2, pp. 15-24). Donetsk [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-19

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ