РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • O. MOMOT

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.78.249827

Ключові слова:

здоров’язбережувальна активність, виховання, спортивно-педагогічне вдосконалення, особистість майбутнього вчителя, заклад вищої освіти

Анотація

У статті розкрито здоров’язбережувальну активність у вихованні особистості майбутнього вчителя в умовах створення здоров’язбережувального середовища закладу вищої освіти як природовідповідну рухову діяльність майбутнього вчителя; вона забезпечує розвиток та вдосконалення здоров’язбережувальних процесів життєдіяльності, підтримки і зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я майбутнього фахівця.
Охарактеризовано навчальну дисципліну «Спортивно-педагогічне вдосконалення», яка передбачає озброєння студентів комплексом знань, умінь і навичок, для розвитку здоров’язбережувальної активності та досвідом навчально-тренувальної роботи, що дозволить проводити заняття на високому професійному рівні з обраного виду спорту. Вивчення дисципліни є необхідною складовою підготовки майбутнього вчителя. Значною мірою реалізації пропонованої дисципліни сприяють практичні заняття, які мають за мету поглиблення знань, умінь і навичок студентів з окремих видів спорту шляхом застосування активних методів навчально-тренувального процесу.
Специфікою дисциплін є те, що методи предмета передбачають використання класичних методів, форм і засобів педагогіки вищої школи; відбувається накопичення знань про обраний вид спорту, необхідних для розвитку фізичних якостей, підвищення активності, самооцінки та корекції поведінки студентів.

Посилання

Momot, O. O. (2019). Teoriia i praktyka vykhovannia maibutnoho vchytelia v umovakh stvorennia zdorov’iazberezhuvalnoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu [Development of libraries relations with the public in the sociocultural spase of the region]. (D. diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Momot, O. O., & Shapoval, Ye. Yu. (2017). Zdorov’iazberezhuvalna aktyvnist osobystosti maibutnoho vchytelia vyshchoho navchalnoho zakladu [Activity for health of future teacher personality of high school]. In International Trends in Science and Technology : Proceedings of the International Scientific Conference (Vol. 3, pp. 79-84). Warsawa: RSGlobalS [in Ukrainian].

Shapoval, Ye. Yu., Novik, S. M., Momot, O. O., & Yermakova, O. V. (2018). Variatyvnyi modul «Minifutbol» [Variable module «Minifootball»]. Poltava: Shevchenko R. V. [in Ukrainian].

Slastina, O. O. (2013). Sportyvno-pedahohichne vdoskonalennia v systemi pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoho vykhovannia [Sports and pedagogical improvement in the system of training future teachers of physical education]. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, 5, 68-72 [in Ukrainian].

Synytsia, S. V. (2008). Sportyvnopedahohichne vdoskonalennia (ozdorovcha aerobika) [Sports and pedagogical improvement (health aerobics]. Poltava [in Ukrainian].

Yahupov, V. V. (2002). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-29

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ