РОЛЬ ЗЕМСТВ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ

Автор(и)

  • S. SAVCHENKO
  • V. FAZAN

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.77.239311

Ключові слова:

церковно-парафіяльні школи, освіта, церква, релігія, земства

Анотація

У період ХІХ – початку ХХ століття однією з проблем була не лише організація освітнього процесу для дітей, але й підготовка кваліфікованих кадрів для здійснення цього процесу. Важливу ролі участь у цьому відігравали земства, які ініціювали й взяли на себе організаційні заходи й фінансові витрати, пов’язані з влаштуванням педагогічних курсів, організацією учительських з’їздів, конференцій, відкриттям учительських семінарій. Слід зазначити, держава майже не допомагала в створенні таких навчальних закладів. У статті розглянуто проблеми, що склалися на початку ХІХ століття з появою і активною політикою у системі освіти земств, почали масово з’являтися заклади з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів початкової освіти. Вже на початку ХХ століття по всій території України була широка мережа шкіл грамотності, народних шкіл, церковно-парафіяльних шкіл разом з закладами підготовки педагогічних працівників. Постать вчителя почала виокремлюватися в окремий клас інтелігенції з відповідними особливостями та вимогами.
Перше десятиріччя ХХ століття був ознаменований активною підтримкою земств у відкритті учительських семінарій, де за 3-4 роки людина могла отримати педагогічну освіту, навички та дозвіл на здійснення освітньої діяльності. У свою чергу виникала проблема з освітою учителів-жінок, так як, навіть, до учительських семінарій брала на навчання парубків не молодших за 16 років.
Для реалізації мети та завдань дослідження було використано комплекс історико-педагогічних і загальнонаукових методів: пошуково-бібліографічний, документально-архівний; теоретичного аналізу – системно-генетичний, логіко-педагогічний, контент-аналіз для визначення поняттєво-категоріального апарату, обґрунтування теоретичних ідей; історико-ретроспективний аналіз, хронологічний, історико-структурний методи - для вивчення проблеми в динаміці, змінах у часі й просторі, а також специфіки організаційно-педагогічної діяльності земств на різних етапах досліджуваного періоду; обсерваційні методи - для виявлення провідних постатей в генезисі діяльності земств, їхніх теоретичних ідей і досвіду в організації процесу підготовки вчителів початкових шкіл досліджуваного періоду; екстраполярний, інтерпретації й прогностичний методи - з метою визначення можливостей розвитку і використання ідей та досвіду організації навчального процесу в досліджуваних закладах освіти.

Посилання

Efimov, D. V., & Tatarinov, S. I. (2015). Rol zemskikh uchrezhdenii Bakhmutskogo uezda Ekaterinoslavskoi gubernii v sozdanii i razvitii gimnazii v 19 – nachale 20 veka [The role of the zemstvo institutions of Bakhmut district of Yekaterinoslav province in creation and development of the schools in the 19th - early 20th centuries]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(31), 134–142 [in Russian].

Medinskii, E. (1923). Entciklopediia vneshkolnogo obrazovaniia [Encyclopedia of extracurricular education] (Vol. 1). Moskva: Gosizdat [in Russian].

Oliinyk, N. A. (2009). Osvitnia diialnist zemstv Chernihivskoi hubernii u druhii polovyni XIX – na pochatku XX stolittia [Educational activity of zemstvos of Chernihiv province in the second half of the XIX beginning of the XX century]. (Extended abstract of PhD dissertation). 2009. Chernihiv [in Ukrainian].

Sergeenkova, V. V. (2004). Problema podgotovki uchitelskikh kadrov dlia nachalnykh shkol v politike rossiiskogo pravitelstva (vtoraia polovina 60-kh – 70-e gg. XІX v) [The problem of training teachers for primary schools in the policy of the Russian government (the second half of the 60s - 70s of the 19th century)]. Russian and Slavic Studies, 1, 107 [in Russian].

Tymchuk, L. I. (2017). Pidhotovka vchytelia doroslykh v Ukraini (kinets XIX – pochatok XX stolittia) [The training of teachers of adults in Ukraine (end of XIX – beginning of XX century).]. WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA, 3 (22), 64-90 [in Ukrainian].

Veselovskii, B. (1963). Istoriia zemstva za sorok let [The history of the zemstvo for forty years] (Vol. 1). Sankt-Peterburg [in Russian].

Yaremenko, I. O. (2013). Zemske vchytelstvo ukrainskykh hubernii Rosiiskoi imperii yak sotsialno-profesiina hrupa (70–80 rr. XIX st.) [Zemski teacher of the ukrainian provinces of the Russian Empire as socio-professional group (70–80 years of XIX century)]. Problems of the history of Ukraine in the XIX early XX centuries, 22, 289-302 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-28

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ