DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.74.196673

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ПОЛТАВСЬКОГО ІНО І. Я. ЧАЛЕНКА

V. MIROSHNICHENKO

Анотація


Дослідження історії педагогічної думки в Україні продовжують відроджувати із небуття забуті імена своїх попередників. За роки незалежності так вийшли із забуття педагоги М. Куліш, В. Науменко, Д. Неплій та інші. Ім’я професора І. Чаленка теж належить до цієї когорти. Дана публікація є першим комплексним науковим дослідженням педагогічного спадку

І. Чаленка на теренах України за останні десять років. Автор аналізує наукові праці дослідника, які хронологічно належать дореволюційному періодові, а також нечисленні статті радянської доби, вказуючи на те, що сам І. Чаленко не зрікається своїх теорій, а навпаки намагається їх адаптувати і в умовах побудови радянської так званої «масової школи».

Особлива увага автором звертається на характеристику І. Чаленком виділених ним самим двох універсальних психологічних типів особистості: розумово-інтелектуального та серцево- вольового. Автор припускає, що особливості формування особистості, які наводить І. Чаленко були використані ним і в процесі складання професіограми педагога радянської школи.

У доробку акцентується увага на ідеї І. Я. Чаленка про наявність у педагога такої важливої риси, як повага до дітей, а особливо повага до їх поглядів, думок і переконань. На думку викладача, в учнях необхідно уміти розгледіти органічну особистість, яку неможна «ламати» тільки через те, що її система морально-етичних координат розбігається із системою поглядів наставника. Педагог, насамкінець, теж може помилятися. Але донесення до учня вірної позиції, може мати місце лише за умови, що учитель уміє переконувати і аргументовано наставляти. Автор переконаний, що творча спадщина професора Івана Чаленка може бути перспективною темою для подальших досліджень в царині педагогіки, етики та історії античної філософської традиції.


Ключові слова


мораль; етика; розумово-інтелектуальний тип; серцево-вольовий тип; формування особистості; емпатія; виховання; чесноти

Повний текст:

PDF

Посилання


Chalenko, I. Ja. (1912). Osnovnye cherty moral’no-psihologicheskogo tipa hristianina po novozavetnomu uchenie [The main features of the moral-psychological type of a Christian according to the New Testament teaching]. Hristianskoe chtenie [Christian reading], 6, 717-741 [in Russian].

Chalenko, I. Ja. (1913a). Blizhaishie zadachi khristianskoi apologetiki pri issledovanii voprosa ob istoricheskom proiskhozhdenii khristianstva i khristianskoi morali [Immediate tasks of Christian apologetics in the study of the historical origin of Christianity and Christian morality]. Hristianskoe chtenie [Christian reading], 7/8, 944-954 [in Russian].

Chalenko, I. Ja. (1913b). K voprosu ob otnoshenii jetiki antichnyh filosofov k hristianskoj [On the attitude of the ethics of ancient philosophers to Christian]. Hristianskoe chtenie [Christian reading], 12, 1471-1486 [in Russian].

Chalenko, I. Ja. (1929). Do profesiohramy pedahoha radianskoi masovoi trudovoi shkoly [To the profession of a teacher of the Soviet mass labor school]. Shliakh osvity [The path of education], 4, 127-142 [in Ukrainian].

Hod, B. V., & Yermak, O. P. (2010). Zaklady vyshchoi pedahohichnoi osvity v Poltavi u 1918–1933 rr. [Institutions of Higher Teacher Education in Poltava in 1918-1933.]. Historical Memory, 2, 104-118 [in Ukrainian].

Nitsshe, F. (1993). Tak kazav Zaratustra [So said Zarathustra]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.