DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.74.196664

САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В РЕАЛІЯХ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Yu. STEZHKO

Анотація


У статті висвітлюється феномен постправди як чинника самовизначення особистості в українських інформаційних реаліях. Проводиться думка, що лібералізація обігу інформації обумовила формування у свідомості незрілої молоді постправди як оманливого уявлення про дійсність. За несформованості критичного мислення, нездатності угледіти маніпулятивну спрямованість інформації молоде покоління впадає в оману постправди. В уточненому визначенні під постправдою розуміється образ дійсності, свого роду симулякр, створений суб’єктом на основі засвоєння інформації в проекції на власні ціннісні орієнтації, здоровий глузд та життєвий досвід поза критичним аналізом. Перебуваючи у полоні постправди, людина вбачає в ній не навіяний ззовні оманливий образ дійсності, а наслідок свідомого самовизначення, власного пізнання дійсності. У статті наводяться лінгвістичні прийоми представлення інформації задля формування бажаної постправди, серед яких чільне місце посідає софістика. Окремо розглядаються спроби маніпулювання свідомістю молоді, спекулюючи на ментальних особливостях українства. Феномен постправди несе соціальні ризики тим, що, неспростована вчасно, вона з буття індивідуального ідеального об'єктивується у форму громадської думки і в подальшому функціонує незалежно від свого першоджерела, здійснюючи реальний вплив на суспільні настрої. Обґрунтовується необхідність формування критичного мислення молоді, націленості на оволодіння істиною замість технологічно впровадженої у свідомість постправди. Умовою ефективного протистояння інформаційному маніпулюванню свідомістю молоді бачиться, з одного боку, політична воля національного істеблішменту, високі стандарти відповідальності засобів інформації, а з іншого диверсифікація джерел інформації, опанування англійською мовою як складовою комунікативної компетентності.


Ключові слова


постправда; інформація; маніпуляція; свідомість; демократія; постмодернізм; ментальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarevych, I., & Dievochkina, N. (2018). Antropolohichnyi narys sotsialnoi stratyfikatsii suspilstva perekhidnoho typu [Anthropological sketch of the social structure of transitional society]. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 13, 52–64. doi: 10.15802/ampr.v0i13.131850 [in Ukrainian].

Eco, U. (1998). Otsutstvuiushchaia struktura. Vvedenie v semiologiiu [Absent structure. Introduction to Semiology]. Sankt-Peterburg: Petropolis [in Russian].

Hrubov, V. (2016). Filosofiia informatsii: u poshukakh novoi ontolohii [Philosophy of information in search of a new ontology].

Visnyk KNTEU [Kyiv National University Of Trade And Economics Bulletin], 2, 16-20 [in Ukrainian].

Pavlenko, Yu. (2004). Pokhodzhennia ta tsyvilizatsiina identychnist ukrainskoho narodu [Origin and civilization identity of the Ukrainian people]. COLLEGIUM, 15, 149-164 [in Ukrainian].

Rorti, R. (1997). Relyativizm: naidennoe i sdelannoe [Relativism: found and done]. In A. Rubtsov (Ed.), Filosofskii pragmatizm Richarda Rorti i rossiiskii kontekst [Philosophical pragmatism of Richard Rorty and the Russian context] (pp. 11-44). Moskva: Traditsiya [in Russian].

Stezhko, Yu. (2018). Osoblyvosti rozvytku informatsiinoho suspilstva Ukrainy [The development features of the information society of Ukraine]. In Ewelina Kancik-Kołtun (Ed.), Wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Polskie i ukrainskie doswiadczenia (pp. 163-173). Lublin [in Ukrainian].

Stezhko, Z., & Stezhko, Yu. (2018). Superechlyvist svobody ta paradoksy vidpovidalnosti (antropolohichnyi analiz) [Contradiction of freedom and paradoxes of responsibility (anthropological analysis)]. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 13, 65-78. doi: 10.15802/ampr.v0i13.131937 [in Russian].

Tomalintsev, V. (2018). Soznanie: skrytye mekhanizmy stanovleniya i razvitiya [Consciousness: hidden mechanisms of formation and developmen]. Voprosy filosofii [Philosophy Issues], 4, 41-51 [in Russian].

Yahodzinskyi, S. (2015). Hlobalni informatsiini merezhi u sotsiokulturnii perspektyvi: monohrafiia [Global Information Networks in the Socio-Cultural Perspective: Monograph]. Kyiv: Ahrar Media Hrup [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.