DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.74.196629

КРЕАТИВНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: СУТНІСНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ

V. KRAMARENKO

Анотація


У статті розкривається проблема формування креативності у дітей дошкільного віку, що є найбільш сприятливим по фізіологічним та психологічним показникам для розвитку цієї особистісної якості. Проаналізовано поняття «творчість» та «креативність» людини. Виявлено фізіологічні особливості мозкової діяльності дитини дошкільного віку та типологія мислення у процесі формування креативності.


Ключові слова


креативність; творчість; уява; творчий процес; розвиток; дитина дошкільного віку; особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Aksonova, O. P., Anishchuk, A. M., Artemova, L. V., Havrysh, N. V., Honcharenko, A. M., Dronova, O. O., Kononko, O. L., Kotliarova, O. O. &Yalovska, O. O. (2014). Prohrama rozvytku dytyny doshkilnoho viku «Ia u Sviti» [The program of development of a child of preschool age “I am in the world”] (Ch.II. Vid trokh do shesty (semy) rokiv [Pt. ІІ. From three to six (seven) years]). Kyiv: MTsFER-Ukraina [in Ukrainian].

Bielienka, H., Havrysh, N., Vasylieva, S., Marshytska, V., Nechai, S., Orlova, H., Ostrianska, O., Poliakova, O., … & Shkliar, N. (2015). Vykhovuiemo bazovi yakosti osobystosti starshoho doshkilnyka v umovakh DNZ [We train the basic qualities of the person of the senior preschool child in the conditions of the DNZ]. Kharkiv: Madryd [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Comp.). (2014). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language]. Irpin: Perun [in Ukrainian].

Chepur, O. (2016, 2(79)). Tvorcha liniia rozvytku v riznykh vydakh diialnosti [Creative Development Line in Different Types of Activities]. Psykholoh doshkillia [Preschool psychologist], p. 39 [in Ukrainian].

Chervonna, T. (2008). Obdarovani dity: Diahnostyka ta suprovid [Gifted Children: Diagnosis and Support]. Kyiv: Shk. svit [in Ukrainian].

Ermolaeva-Tomina, L. B. (2003). Psikhologiya khudozhestvennogo tvorchestva [Psychology of artistic creativity]. Moskva: Akademicheskii Proekt [in Russian].

Hamid Rajaei. Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/Hamid_Rajaei#Creativity_theory.2C_The_prolixes_and_the_simpli- fiers.2C_Epistemological_attitude

Il’ina, V. N. (2005). Razvitie lichnosti rebenka ot trekh do pyati [Development of the child’s personality from three to five]. Ekaterinburg: U-Faktoriya [in Russian].

Karter, F. (2005). Testy otsenki lichnosti, sklonnostei i intellekta [Tests of personality, inclinations and intelligence assessment]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Kremen, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity. Akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy [Encyclopedia of Education. Acad ped Sciences of Ukraine]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Medina, Dzhon. (2016). Pravyla rozvytku mozku dytyny [Rules for the development of the brain of a child]. Kyiv: Nash format [in Ukrainian]. Rodzhers, K. R. (1994). Vzglyad na psikhoterapiyu. Stanovlenie cheloveka [The View of Psychotherapy. Formation of a person]. Moskva: Progress [in Russian].

The Future of Jobs. Employment, Skills and. Workforce Strategy for the. Fourth Industrial Revolution. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

Vygotskii, L. S. (1991). Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste: Psikhologicheskii ocherk [Imagination and creativity in childhood: Psychological essay]. Moskva: Prosveshchenie [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.