DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.74.196626

КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

L. ZIMAKOVA

Анотація


У статті розглянуто важливу проблему сучасної дошкільної освіти – комунікативно- мовленнєвий розвиток старших дошкільників. Цей віковий період є важливим у формуванні особистості в цілому та підготовці дитини до школи. Суттєві зміни відбуваються в онтогенезі спілкування старшого дошкільника – інші мотиви та форми спілкування, складні мовленнєві конструкції для комунікації, інтерес до соціального оточення, світу людських проблем, становлення емоційного інтелекту тощо. Автором уточнено сутність поняття «комунікативно-мовленнєвий розвиток старших дошкільників».
Важливим засобом комунікативно-мовленнєвого розвитку старших дошкільників ви- значено мультиплікаційні фільми; з’ясовано психолого-педагогічний потенціал мультфільмів (дидактичний, виховний, розвивальний, психотерапевтичний, культурно-історичний, полікультурний тощо); подано умовну їх класифікацію (дидактичні, пізнавальні, інтерактивні, виховні соціально-комунікативні, розважальні, ознайомлювальні, проблемні тощо). Автор розглядає міжособистісну комунікацію у вигляді моделей комунікативно-мовленнєвої взаємодії, пропонує використовувати моделювання у пізнанні дошкільників різ- них  ситуацій  спілкування  у  системі  «людина-людина»,  а  саме:  дитина-дорослий; діти-дорослі; дитина-дитина; діти-однолітки й малюки. Одночасно автор яскраво демонструє насиченість сучасних мультиплікаційних фільмів соціально-комунікативного змісту різноманітними моделями комунікативно-мовленнєвої взаємодії, з якими необхідно ознайомити старших дошкільників.
Описано технологічні засади використання мультиплікаційних фільмів у комунікативно-мовленнєвому розвитку старших дошкільників. Автор презентує концептуальні засади авторської програми «Мульт_Ком_Мод» та дидактичні засоби її впровадження в практику закладу дошкільної освіти: педагогічні умови (збагачення змісту освітнього процесу ЗДО мультиплікаційними фільмами; інтегрований підхід до організації сприймання моделей; максимальний творчо-ігровий характер роботи; освіченість батьків з питань комунікативно-мовленнєвого розвитку), форми, методи та прийоми. Інтегровані заняття або інтегровані дні проходили за етапами – пропедевтичним, переглядовим, рефлексивним (за Н. Гавриш, К. Крутій), кожен з яких мав певну мету та відповідні дидактичні засоби її досягнення.
Технологічна компетентність вихователя закладу дошкільної освіти у комунікативно- мовленнєвому розвитку старших дошкільників засобами мультиплікації сприятиме досягненню якісних результатів та ефективному просуванню в професійній діяльності.

Ключові слова


старший дошкільник; комунікативно-мовленнєвий розвиток; мультиплікація; технологія; моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Krutii, K. L. (2013). Mediadydaktychni osoblyvosti vykorystannia multfilmiv yak zasobu navchannia movy i rozvytku zv’iaznoho movlennia doshkilnykiv [Media-specific features of using cartoons as a means of language learning and the development of communicative communication of preschoolers]. The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy, 3, 85-90 [in Ukrainian].

Piekhota, O. M., & Prasol, N. O. (2015). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do vprovadzhennia pedahohichnykh tekhnolohii v umovakh intehratsii u svitovyi osvitnii prostir [Preparing the future teacher for the introduction of pedagogical technologies in the context of integration into the world educational space]. In L. L. Tovazhnianskoho, & O. T. Romanovskoho (Eds.). Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity [Problems and prospects of formation of national humanitarian and technical elite] (Vol. 42 (46), 348-355). Kharkiv: NTU «KhPH» [in Ukrainian].

Havrysh, N. V. (Ed.). (2007). Suchasne zaniattia v doshkilnomu zakladi [Modern classes in preschool]. Luhansk: Alma-mater [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.