DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.73.180992

ПЕРЕОЦІНКА ПОГЛЯДІВ НА СИСТЕМУ МОНАСТИРСЬКОГО ВИХОВАННЯ ІV-VІ СТОЛІТЬ У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (20-ТІ РР. ХХ СТ. – 1991 Р.)

V. MIROSHNYCHENKO, O. KOLESNYK

Анотація


У статті розкривається переоцінка поглядів на систему монастирського виховання IV-VI століть у радянській історіографії (20-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.) Відмічено, що у цей час проблема християнського виховання хоча й не була особливо актуальною, проте повністю заперечувати відсутність досліджень у цьому напрямі також не слід. У ході роботи було виокремлено два підетапи в підході до вивчення питання педагогічної спадщини фундаторів перших монастирів: формаційно-атеїстичний (20-50-ті рр. ХХ ст.) (Є. Мединський, А. Пінкевич, О. Фортунатов) і науково-поступальний (сер. ХХ ст. – 1991 р.) ( прот. А. Мень, С. Аверінцев, В. Уколова). У контексті дослідження з’ясовано, що упродовж радянського етапу у вітчизняній гуманітарній думці виокремилися ще два аспекти дослідження: “емігрантська школа” з числа дореволюційних науковців, які були вимушені залишити державу після приходу до влади більшовиків (Л. Карсавін, М. Поснов, І. Концевич, Г. Федотов, Г. Флоровський), та західноукраїнська релігійно-педагогічна школа (от. Микола Вергун, митрополит А. Шептицький).

Ключові слова


монастирське виховання; радянська історіографія; виховна парадигма; чернецтво; монастирська традиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Blikshtein, L. S. (1989). Materialy k izucheniyu pedagogicheskogo naslediya vydayushchikhsya myslitelei rannego i razvitogo srednevekov’ya [Materials for the study of the pedagogical heritage of outstanding thinkers of the early and developed Middle Ages]. In A. A. Fortunatov (Ed.), Zapadnoevropeiskaya srednevekovaya shkola i mysl’ [West European medieval school and thought](pp. 25-57). Moskva: Mysl’ [in Russian].

Fedorchuk, V. V. (Comp.). (2007). Istoriia pedahohiky : lektsii ta khrestomatii [History of pedagogy: lectures and textbooks]. Kam’ianets-Podilskyi: Zvoleiko [in Ukrainian].

Fedotov, G. P. (1998). Svyatoi Martin Turskii – podvizhnik askezy [St. Martin Turks - ascetic ascetic] (Vol. 2, pp. 87-108). Moskva [in Russian].

Florovskii, G. (1931). Vostochnye Ottsy ІV veka [Oriental Fathers of the IV Century]. Parizh: Parizhskii pravoslavnyi bogoslovskii in-t [in Russian].

Fortunatov, A. A. (1990). Vozniknovenie srednevekovoi shkoly [The emergence of a medieval school]. In A. A. Fortunatov (Ed.), Zapadnoevropeiskaya srednevekovaya shkola i pedagogicheskaya mysl’ [Western European Medieval School and Pedagogical Thought] (pp. 45-74). Moskva: Nauka [in Russian].

Hrytsenko, M. S. (Ed.). (1973). Istoriia pedahohiky [History of pedagogy]. Kyiv: Vyshcha shk. [in Ukrainian].

Karsavin, L. P. (1994). Svyatye Ottsy i Uchitelya Tserkvi (raskrytie Pravoslaviya v ikh tvoreniyakh) [Holy Fathers and Teacher of the Church (the disclosure of Orthodoxy in their creations)]. Moskva: Izd-vo Mosk. gos. un-ta [in Russian].

Medinskii, E. N. (1925). Istoriya pedagogiki v svyazi s ekonomicheskim razvitiem obshchestva [History of pedagogy in connection with the economic development of society] (T. 1: Ot pervobytnoi rodovoi obshchiny do epokhi promyshlennogo kapitalizma [From the primitive tribal community to the era of industrial capitalism]. Moskva: Rabotnik prosveshcheniya [in Russian].

Men’, A. V. (1997). Istoriya religii [The history of religion] (Vol. 2. Puti khristianstva [The paths of Christianity]. Moskva: FORUM-INFRA-M [in Russian].

Pinkevich, A. P. (1927). Kratkii ocherk istorii pedagogiki [A brief outline of the history of pedagogy]. Khar’kov: Proletarii [in Russian].

Posnov, M. E. (1991). Istoriya Khristianskoi Tserkvi (do razdela Tserkvei – 1054 g.) [The history of the Christian Church (to the chapter of the Churches - 1054)]. Kiev: Put’ k istine [in Russian].

Rouz, S. ieromonakh. (1988). Pravoslavnoe monashestvo v Gallii V-VІ vekov [Orthodox monasticism in Gaul of the V-VII centuries]. Platina [in Russian].

Shabaevoi, M. F. (Ed.). (1981). Istoriya pedagogiki [History of pedagogy]. Moskva: Prosveshchenie [in Russian].

Sheptytskyi, A. (trans.). (1954). Vasylii Velykyi, sviatyi. Moralni osnovy [Vasil the Great, saint. Moral foundations]. Apostolies [in Ukrainian].

Ukolova, V. I. (1989). Antichnoe nasledie i kul’tura rannego srednevekov’ya (konets V – nachalo VІІ veka) [Ancient heritage and culture of the early Middle Ages (end of V - beginning of the VІІ century))]. Moskva: Nauka [in Russian].

Ukolova, V. I. (1992). “Poslednie rimlyane” i paradigmy srednevekovoi kul’tury [“The Last Romans” and the paradigm of medieval culture]. Vestnik drevnei istorii [The Bulletin of Ancient History], 1, 104-118 [in Russian].

Verhun, M. (1934). Ovomodni proroky abo “bibliini doslidnyky” [Ovomodnye prophets or “biblical scholars”]. Lviv: Vydvo sviatoho Andreia [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.