DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.73.180969

ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗВО

L. ZELENSKA, R. ZELENSKYI

Анотація


У статті акцентовано увагу на необхідності забезпечення належної рухової активності студентів у період навчання у виші. Вказано на чинні недоліки в організації занять з фізичного виховання в сучасній вишівській практиці. Схарактеризовано потенціал фітнес-технологій (аеробіка, степ-аеробіка, стретчинг, фітнес-йога, пілатес, каланетіка, шейпінг тощо) для підвищення рухової активності студентської молоді.

Ключові слова


фізичне виховання; студенти; заклади вищої освіти; фітнес-технології; потенціал; рухова активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Busel, V. T. (Comp). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.)[ Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language (with additional and additional materials)]. Kyiv; Irpin: Perun [in Ukrainian].

Butenko, M. V. (2004). Formirovanie kul’tury zdorovogo obraza zhizni lichnosti studenta v protsesse zanyatii atleticheskoi gimnastikoi [Formation of the culture of a healthy lifestyle of the student’s personality in the process of athletic gymnastics]. (Extended abstract of PhD dissertation). Ural’skaya gosudarstvennaya akademiya fizicheskoi kul’tury, Barnaul [in Russian].

Kateryna, U. M. (2016). Orhanizatsiino-metodychni zasady diialnosti navchalno-ozdorovchykh kompleksiv u protsesi fizychnoho vykhovannia studentskoi molodi [Organizational-methodical principles of activity of educational-health complexes in the process of physical education of student youth]. (Ph.D.diss.). MONU, NUFVSU, Kyiv [in Ukrainian].

Krutsevych, T. Yu. (2008). Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia [Theory and methods of physical education](Ch 2). Kyiv: Olimp. lit. [in Ukrainian].

Marakushyn, A. I., & Mkrtychan, O. A. (2016). Suchasni ozdorovchi fitnes-tekhnolohii yak zasib pidvyshchennia rukhovoi aktyvnosti ta fizychnoi pidhotovlenosti studentiv VNZ [The modern health fitnes-technologies as mean of increase of motive activity and physical preparedness of students in the higher school]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 15: Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury [Scientific chasopis of the Drahomanov NPU. Series 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports)], 10, 64-67 [in Ukrainian].

Menshykh, O. E., Kostohryz-Kulykova, N. V., & Petrenko, Yu.O. (2014). Novitni fitnes-tekhnolohii u roboti sportyvnykh sektsii vyshchykh navchalnykh zakladiv [Latest fitness technology in the sports section of higher education institutions]. Cherkasy: ChNU imeni Bohdana Khmelnytskoho [in Ukrainian].

Mudrievskaya, E. V. (2009). Gimnastika s elementami khatkha-iogi v fizicheskom vospitanii studentok s nizkim urovnem fizicheskoi podgotovlennosti [Gymnastics with elements of hatha yoga in physical education of students with low level of physical fitness]. (Extended abstract of PhD dissertation). Surgut. gos. ped. un-t, Surgut [in Russian].

Osypov, H. V. (Ed.). (2000). Sotsiolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk rosiiskoiu, anhliiskoiu, nimetskoiu, frantsuzkoiu ta cheskoiu movamy [Sociological Encyclopedic Dictionary in Russian, English, German, French, and Czech]. Moskva: NORMA [in Ukrainian].

Rukavishnikova, S. K. (2002). Primenenie sredstv pilatesa dlya korrektsii funktsional’nykh narushenii pozvonochnika u studentok vuzov [Application of means of pilates for correction of functional disorders of the spine at the students of high schools]. (Extended abstract of PhD dissertation). Universitet fizicheskoi kul’tury, sporta i zdorov’ya im. P. F. Lesgafta, Omsk [in Russian].

Trofimova, O. V. (2010). Sovershenstvovanie fizicheskogo vospitaniya studentok vuza na osnove uglublennogo izucheniya fіtnes-aerobiki [Perfection of physical education of high school students based on in-depth study of fitness aerobics]. Chuvashskii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet im. I. Ya. Yakovleva, Cheboksary [in Russian].

Ushakov, D. N. (2008). Tlumachnyi slovnyk rosiiskoi movy: 30 000 sliv [Russian Dictionary of Interpretation: 30,000 words].Moskva: AST [in Ukrainian].

Verkhovska, M. V. (2015). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do vykorystannia fizkulturno-ozdorovchykh tekhnolohii u profesiinii diialnost [Formation of readiness of future teachers of physical culture for use of physical culture and health technologies in professional activity]. (Extended abstract of PhD dissertation). Klasych. pryvat. un-t, Zaporizhzhia [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.