DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.73.180891

ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

N. NAHORNA

Анотація


У статті проаналізовано наукові джерела щодо трактування термінів «компетенція» та «компетентність» в теорії освіти. Обґрунтовано результати аналізу різних підходів зарубіжних і вітчизняних дослідників до тлумачення понять «компетенція» і «компетентність» і визначення їх сутності. Розглянуто думки про вживання поняття «фахова компетентність» в педагогіці та специфіку розбіжностей у використанні і трактуванні цього поняття науковцями.

Ключові слова


компетенція; компетентність; знання; уміння; навички

Повний текст:

PDF

Посилання


Adol’f, V. A. (1998a). Professional’naya kompetentnost’ sovremennogo uchitelya [Professional competence of modern teacher]. Krasnoyarsk [in Russian].

Adol’f, V. A. (1998b). Formirovanie professional’noi kompetentnosti budushchego uchitelya [Formation of the professional competence of the future teacher]. Pedagogika [Pedagogy], 1, 72-75 [in Russian].

Akimova, A. P. (1973). O kharaktere professional’nykh umenii v deyatel’nosti pedagogov-masterov [About the character of professional skills in the work of pedagogues-masters]. Leningrad [in Russian].

Arvanitopulo, E. H. (2006). Proektna metodyka navchannia anhliiskoi movy na starshomu stupeni litseiu [Project methodology for teaching English at the senior level of the lyceum]. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Belkin, A. S. (2004). Kompetentnost’. Professionalizm. Masterstvo [Competence. Professionalism. Mastery]. Chelyabinsk: Yuzhno-Ural’skoe kn. izd-vo [in Russian].

Grebenkina, L. K. (2000). Formirovanie professionalizma uchitelya v sisteme nepreryvnogo professional’nogo obrazovaniya [Formation of teacher’s professionalism in the system of continuous vocational education]. (Ph.D.diss.). Moskva [in Russian].

Khayalieva, S. Z. (2012). Tekhnologicheskaya kompetentnost’ kak sostavlyayushchaya professional’noi kompetentnostі budushchin inzhenerov-pedagogov [Technological competence as a component of the professional competence of the future of engineer-teacher]. Uchenye zapiski Krymskogo inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta [Academic notes of the Crimean Engineering and Pedagogical University], 34, 116-119 [in Russian].

Khutorskoi, A. V. (2002). Klyuchevye kompetentsii kak komponent lichnostno-orientirovannoi paradigm obrazovaniya [Academic notes of the Crimean Engineering and Pedagogical University]. In Uchenik v obshcheobrazovatel’noi shkole [A pupil at a general school] (pp. 135-157). Moskva: IOSO RAO [in Russian].

Khutorskoi, A. V. (2003). Klyuchevye kompetentsii kak komponent lichnostno-orientirovannoi paradigm obrazovaniya [Key competencies as a component of a person-oriented educational paradigm]. Narodnoe obrazovanie (National Education), 2. 58-64 [in Russian].

Kobernyk, O. M. (2008). Kompetentnisnyi pidkhid v tekhnolohichnii osviti. [Competency approach in technological education]. In V. V. Steshenko (Ed.), Problemy trudovoi i profesiinoi pidhotovky[Problems of labor and vocational training], 12 (pp. 9-16). Slov’iansk: SDPU [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (Ed). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Lebedev, O. E. (2004). Kompetentnostnyi podkhod v obrazovanii [Competency approach in education]. Shkol’nye tekhnologii [School technologies], 5. 3-12. Retrieved from http://www.orenipk.ru/seminar/lebedev.htm [in Russian].

Lozova, V. I. (2002). Formuvannia pedahohichnoi kompetentnosti vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Formation of pedagogical competence of teachers of higher educational establishment]. In Pedahohichna pidhotovka vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Pedagogical training of teachers of higher educational institutions] (pp. 3-8). Kharkiv: OVS [in Ukrainian].

Machacha, T. S. (2016). Proektno-tekhnolohichna spriamovanist zmistu Navchalnoho predmeta «tekhnolohii » v osnovnii shkoli [Project-technological orientation of the content of the subject “technology” in the primary school]. Retrieved from http://clc.am/QtYfxA [in Ukrainian].

Nikiforova, E. I. (2007). Formirovanie tekhnologicheskoi kompetentnosti uchitelya v sisteme povysheniya kvalifikatsii [Formation of technological competence of the teacher in the system of improvement of professional skills]. (Ph.D. diss.). Zabaikal’skii gosudarstvennyi gumanitarno-pedagoshcheskii universitet im. N G. Chernyshevskogo. Chita [in Russian].

Ozhegov, S. I. & Shvedovoi, N. Yu. (Ed.). (1990). Slovar’ russkogo yazyka: 70000 slov [Dictionary of the Russian language: 70,000 words] (23-e izd., ispr.). Moskva: Rus. yaz. [in Russian].

Piekhota, O. M., Kiktenko, A. Z., Liubarska, O. M., Nor, K. F., Oleksiuk, O. Ye., Sytchenko, A. L. ... & Tykhonova, T. V. (2002). Osvitni tekhnolohii [Educational technologies]. Kyiv: ASK [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity [About the National Doctrine of Education Development]. No. 347/2002. (2002). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu [About Higher Education]. No. 1556-VII (2019). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%E2%E8%F9%E0+%EE%F1%E2%B3%F2%E0 [in Ukrainian].

Reber, A. (Еd.). (2003). Oksfordskii tolkovyi slovar’ po psikhologii [Oxford Explanatory Dictionary of Psychology] (Vol. 1). Moskva: Veche AST. Retrieved from https://www.psyoffice.ru/6-487-formirovanie.htm [in Russian].

Rubin, Yu. B. (Ed.). Globalizatsiya obrazovaniya: Kompetentsii i sistemy kreditov [Globalization of education: competencies and credit systems]. Moskva: Market DS Korporeishn [in Russian].

Sharipov, F. V. (2010). Professional’naya kompetentnost’ prepodavatelya vuza [Professional adequacy of university’s pedagogue]. Higher Education Today, 1, 72-77 [in Russian].

Shishov S. E., & Kal’nei, V. A. (2000). Shkola: monitoring kachestva obrazovaniya [School: monitoring the quality of education]. Moskva: Pedagogicheskoe obshchestvo Rossii [in Russian].

Tatur, Yu. G. (2004). Kompetentnost’ v strukture modeli kachestva podgotovki spetsialista [Competence in the structure of the quality training model of a specialist]. Higher Education Today, 3. 20-26 [in Russian].

Tereshchuk, A. I., & Kobernyk, O. M. (2006). Metodyka proektnoho navchannia na urokakh tekhnichnoi tvorchosti v 5 klasi [Methodology of project training in the lessons of technical creativity in grade 5]. Uman: UDPU [in Ukrainian].

Tereshchuk, H. V. (2006). Kompetentnisnyi pidkhid yak faktor zblyzhennia osvitnikh system [Competency approach as a factor of convergence of educational systems]. In Profesiini kompetentsii ta kompetentnosti vchytelia [Professional competence and competence of the teacher](pp. 7-9). Ternopil: Vyd-vo TYPU im. V. Hnatiuka [in Ukrainian].

Tsymbalaru, A. (Comp.). (2009). Pedahohichne proektuvannia [Pedagogical design]. Kyiv : Shk. svit [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.