DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2018.72.176083

СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Illia Volyk, Valentyna Tsyna

Анотація


У статті розкривається сутність інтегрального показника якості особистості школяра – його громадянська відповідальність. Дослідження спрямоване на розробку універсальної наукової та дієвої системи формування громадянської відповідальності учнів основної школи. Метою дослідження стало виявлення структури й особливостей формування громадянської відповідальності учнів основної школи. У контексті дослідження з’ясовано змістову частину складових понять «формування», «відповідальність», «громадянськість» як провідних компонентів феномена «громадянська відповідальність». Здійснено диференціацію загальних компонентів структури громадянської відповідальності за ознаками, що характеризують людину: почуття громадянського обов’язку, патріотизм, просуспільна діяльність, інтерес до суспільного життя, участь у житті суспільства, потреба у спілкуванні, колективізм, національна та планетарна свідомість, досягнення учнями основної школи оптимальних рівнів громадянської відповідальності складається внаслідок набуття ними її складових компонентів.


Ключові слова


формування; громадянськість; відповідальність; громадянська відповідальність; основна школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekh I. D. Vykhovannia osobystosti : pidruchnyk. K. : Lybid, 2008. 848 s.

Bol'shaya entsiklopediya Kirilla i Mefodiya. Versiya 2007 goda. URL: http://www.KM.ru.

Demydenko T., Mahdyk O. Pidhotovka vchyteliv do zdiisnennia hromadianskoi osvity. Osvita Ukrainy. 2001. No. 46. S. 1.

Ikonnikova S. N., Lisovskii V. G. Na poroge grazhdanskoi zrelosti: ob aktivnoi zhiznennoi pozitsii molodogo cheloveka. L. : Lenizdat, 1982. 172 s.

Kontseptsiia hromadianskoho vykhovannia osobystosti v umovakh rozvytku ukrainskoi derzhavnosti : proekt. Pedahohichna hazeta. 2000. No. 6. S. 4.

Myronenko T. P. Formuvannia hromadianskoi zrilosti u maibutnikh uchyteliv : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : spets. : 13.00.04 «Teoriia ta metodyka profesiinoi osvity». Odesa, 2001. 20 s.

Navchalna prohrama z trudovoho navchannia dlia uchniv 5-9 klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv (onovlena). Diatlenko S. M., Leshchuk V. M., Medvid O. Yu .Trudove navchannia. 5-9 klasy. Kharkiv :Ranok, 2017. S. 3–16.

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u KhKhI stolitti. K. : Shk. svit, 2001. 24 s.

Nova ukrainska shkola : kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly. URL: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0% BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf

Platonov K. K. Struktura i razvitie lichnosti / otvet. red. A. D. Glotochkin. M. : Nauka, 1986. 256 s.

Saltykova O. V. Dukhovnist osobystosti yak osnova vykhovannia hromadianskoi vidpovidalnosti starshoklasnykiv. Narodna osvita. URL: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/13/statti/saltikova.htm


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.