DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2018.72.176081

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТЬЮТОРСТВА

Alla Boiko

Анотація


Тьюторство обґрунтовано як прогресивна конкретно-практична зару- біжна технологія з метою індивідуалізації освіти, її особистісної спрямованості, підсилення виховного аспекту в підготовці вчителя. Виявлено науково-мето- дичні положення концепції тьюторства, що базуються на принципах креатив- ності,  елективності,  суб'єктності  взаємодії  двох  рівноправних  партнерів. Показано, як тьютор організовує перенесення акцентів з відставання в учінні на навчальні досягнення студента, забезпечує єдність аудиторної і позааудиторної роботи навчання і виховання, здійснює поєднання оцінки і самооцінки профе- сійних досягнень майбутніх учителів. Визначено основні напрями подальшого розвитку тьюторства як засобу інтернаціоналізації освітньої галузі, її практич- ного спрямування у формуванні єдиного європейського й світового навчально- виховного середовища. Для цього нами розроблено посібник, у якому на вибір тьютора і студента репрезентовано 500 завдань і запитань та понад 300 тестів.


Ключові слова


тьютор; тьюторство; індивідуальні завдання; суб'єкт­ суб’єктні відносини; педагогіка партнерства; індивідуальна робота; конкретно­ практична технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Boiko A. M. Indyvidualni tiutorski zavdannia dlia studentiv II-V kursiv. Poltava, 2007. 359 s.

Boiko A. M. Intehrovanyi kurs teorii ta istorii pedahohiky: 500 zavdan i zapytan, ponad 300 testiv. K. : KNT ; Poltava : PNPU, 2010. 400 s.

Zakharenko O. A. Slovo do nashchadkiv. K., 2006. 61 s.

Zotkin A. Ideya t'yutorstva i problema sub"ektnosti v obrazovanii. T'yutorstvo: kontseptsii, tekhnologii, opyt. Tomsk, 2005. 276 s.

Pilipchevskaya N. V. T'yutorskaya deyatel'nost': teoriya i praktika. Krasnoyarsk, 2009. 114 s.

Soroka-Rosinskii V. N. Pedagogicheskie sochineniya. M., 1991. 205 s.

Sukhomlynskyi V. O. Vybrani tvory : v 5-ty t. T. 1. K., 1976. 641 s.

Ushynskyi K. D. Pro koryst pedahohichnoi literatury. Vybrani pedahohichni tvory : u 2 t. K., 1983. T. 1. 483 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.