Редакційний штат

Головний редактор

P. Homenko, д. пед. н., проф., декан факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Україна

Заступник головного редактора

Olena Gnizdilova, д. пед. н., проф., зав. каф. дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Україна

Редакційна колегія

Kostjantinos Tsіrіgotіs, доктор хабілітований, професор звичайний, соціальний педагог, завідувач лабораторії клінічної психології і психотерапії факультету психології Університету імені Яна Кохановського в Кельцах, Польща

O. Danisko, к. пед. н., викл. каф. теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культуриПолтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Україна

T. Dzjuba, к. псих. н., доц. каф. загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Україна

Maryna Dyachenko-Bohun, доктор педагогічних наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Olena Ilchenko, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Ukraine

Nataliya Kononets, доктор педагогічних наук, доцент Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Valentyna Onipko, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Ukraine

L. Rybalko, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри фізичної культури та спорту, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Larysa Semenovska, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Ukraine

Mykola Stepanenko, доктор філологічних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої освіти України, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Ukraine

N. Sulaeva, д. пед. н., доц., проф. каф. музики, декан психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Україна

Vasyl Fazan, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Ukraine

Iryna Tsebrii, доктор педагогічних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Ukraine

Andrii Tsyna, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Ukraine

Nadiia Shyian, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Ukraine

Svitlana Yalanska, доктор психологічних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка